Jesteś tutaj: Start

Strona główna

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grzmiąca
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Grzmiąca położona jest w środkowo-wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Powierzchnia gminy stanowi 11,6% powierzchni powiatu, plasując tę gminę jako najmniejszą w powiecie (nie licząc miasta Szczecinek). Siedzibą gminy jest miejscowość Grzmiąca.

Gmina, mimo że ma charakter typowo rolniczy (ponad 50% powierzchni stanowią użytki rolne), to czyste środowisko, duża powierzchnia lasów oraz bliskość rzeki Parsęty sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Naturalne ukształtowanie terenu, położenie i walory krajobrazowe pozwalają na czynne spędzenie wolnego czasu w formie spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Duża ilość lasów (ponad 40% powierzchni gminy) zachęca szczególnie grzybiarzy i innych zbieraczy runa leśnego (jagody, borówki, zioła) oraz myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody. Często można tu spotkać stada saren, jeleni, dzików, żurawi. Widuje się tu również rzadkie okazy fauny i flory, jak na przykład, orlika krzykliwego, bociana czarnego, turzycę piaskową.

Przez teren gminy płynie 6 rzek, z których najbardziej znana jest Parsęta. Zalicza się ona do jednych z najczystszych i dziewiczych rzek w Polsce. Upodobali ją sobie głównie wędkarze i amatorzy spływów kajakowych, którzy chętnie korzystają z wybudowanej w 2008 r. stanicy kajakowej w Krosinie. Ponadto wędkarze mogą oddawać się swojej pasji na dwóch zasobnych w ryby jeziorach – Baczynie i Baczynku. Okazałe szczupaki, leszcze czy liny nie należą tu do rzadkości. Ciekawostką jest, że oba zbiorniki wodne zostały utworzone na przełomie XIX i XX wieku w ramach dużego kompleksu hydrotechnicznego zbudowanego w celach melioracyjnych na rzece Łozicy.

Na terenie gminy występuje kilkanaście drzew – pomników przyrody. Najważniejszym jest dąb szypułkowy w Kamionce o wysokości 15 m i obwodzie 730 cm. Dąb jest drugim pod względem grubości drzewem w powiecie szczecineckim (wg niektórych źródeł w woj. Zachodniopomorskim).

Powierzchnia – 204 km²

Liczba mieszkańców – 5200

Liczba sołectw – 18

Najnowsze aktualności

Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom Bezdomnym tel. (91) 48-75-771.

POGOTOWIE ZIMOWE – Stowarzyszenie „FENIKS”: tel. (91) 421-61-22 lub poprzez Straż Miejską: tel. 986, 19656.

13 listopada 2015
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Czytaj więcej o: Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

Inicjatywa Obywatel

Logo strony OBYWATEL.GOV.PL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

6 listopada 2015
DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW (3)
Czytaj więcej o: Inicjatywa Obywatel

Lokal w atrakcyjnym miejscu za atrakcyjne pieniądze

Powiększ zdjęcie Widok%20budynku%20i%20garaży%20od%20strony%20ulicy%20na%20Kolejowej%205%20w%20Grzmiącej%20

Oferujemy do sprzedaży lokal użytkowy położony w Grzmiącej przy ulicy Kolejowej 5/3 po zlikwidowanym komisariacie Policji w Grzmiącej o powierzchni użytkowej 102,11 m2.

20 października 2015
Alfred Wieliczko (18)
Czytaj więcej o: Lokal w atrakcyjnym miejscu za atrakcyjne pieniądze