Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Grzmiąca położona jest w środkowo-wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Powierzchnia gminy stanowi 11,6% powierzchni powiatu, plasując tę gminę jako najmniejszą w powiecie (nie licząc miasta Szczecinek). Siedzibą gminy jest miejscowość Grzmiąca.

Gmina, mimo że ma charakter typowo rolniczy (ponad 50% powierzchni stanowią użytki rolne), to czyste środowisko, duża powierzchnia lasów oraz bliskość rzeki Parsęty sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Naturalne ukształtowanie terenu, położenie i walory krajobrazowe pozwalają na czynne spędzenie wolnego czasu w formie spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Duża ilość lasów (ponad 40% powierzchni gminy) zachęca szczególnie grzybiarzy i innych zbieraczy runa leśnego (jagody, borówki, zioła) oraz myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody. Często można tu spotkać stada saren, jeleni, dzików, żurawi. Widuje się tu również rzadkie okazy fauny i flory, jak na przykład, orlika krzykliwego, bociana czarnego, turzycę piaskową.

Przez teren gminy płynie 6 rzek, z których najbardziej znana jest Parsęta. Zalicza się ona do jednych z najczystszych i dziewiczych rzek w Polsce. Upodobali ją sobie głównie wędkarze i amatorzy spływów kajakowych, którzy chętnie korzystają z wybudowanej w 2008 r. stanicy kajakowej w Krosinie. Ponadto wędkarze mogą oddawać się swojej pasji na dwóch zasobnych w ryby jeziorach – Baczynie i Baczynku. Okazałe szczupaki, leszcze czy liny nie należą tu do rzadkości. Ciekawostką jest, że oba zbiorniki wodne zostały utworzone na przełomie XIX i XX wieku w ramach dużego kompleksu hydrotechnicznego zbudowanego w celach melioracyjnych na rzece Łozicy.

Na terenie gminy występuje kilkanaście drzew – pomników przyrody. Najważniejszym jest dąb szypułkowy w Kamionce o wysokości 15 m i obwodzie 730 cm. Dąb jest drugim pod względem grubości drzewem w powiecie szczecineckim (wg niektórych źródeł w woj. Zachodniopomorskim).

Powierzchnia – 204 km²

Liczba mieszkańców – 5200

Liczba sołectw – 18

Ważne informacje

Uwaga na kleszcze

Ostrzeżenie o kleszczchPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku, w związku z trwającym sezonem letnim i turystycznym przypomina, iż w Polsce występuje około 20 gatunków kleszczy (spośród ponad 800 żyjących na świecie) a najwięcej można ich spotkać w rejonie Białegostoku, Suwalszczyzny, Mazur, Pomorza i okolic Szczecina.

1 lipca 2016
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku (1)
Czytaj więcej o: Uwaga na kleszcze

STMiG 2016

XXII edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2016

XXII Sportowy Turniej Miast i Gmin - logo

 

19 maja 2016
UG Grzmiąca (21)
Czytaj więcej o: STMiG 2016

Rodzina 500 plus

Logo programu Rodzina 500 plus

25 marca 2016
Urząd Gminy Grzmiąca (25)
Czytaj więcej o: Rodzina 500 plus

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ

Uprzejmie informuję, że Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał oświadczenie dotyczące posługiwaniem się polskimi dowodami osobistymi, które zostały wcześniej zgłoszone jako utracone.

Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją o konsekwencjach posługiwania się takimi dowodami.

4 lutego 2016
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ

KRUS ostrzega

W związku z docierającymi do nas informacjami o wizytach osób podających się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sprawdzających dokument tożsamości oraz przekaz potwierdzający wysokość otrzymywanego świadczenia KRUS, chcemy ostrzec przed takimi wizytami w domach naszych świadczeniobiorców, w szczególności osoby starsze.

30 listopada 2015
KRUS Szczecinek (27)
Czytaj więcej o: KRUS ostrzega

Inicjatywa Obywatel

Logo strony OBYWATEL.GOV.PL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

6 listopada 2015
DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW (3)
Czytaj więcej o: Inicjatywa Obywatel