Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz aktywnych mieszkańców gminy na szkolenie e-learningowe pn."Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi".

Szkolenie odbędzie się w terminie od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania w procesach rozwoju lokalnego w oparciu o fundusz sołecki.

31 lipca 2020
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie (24)
Czytaj więcej o: Szkolenie e-learningowe "Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi"

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Powiększ zdjęcie Plakat

Konkurs ma na celu promowanie wśród młodzieży, w szczególności uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczelni wyższych o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, patronem medialnym – TVP Info.

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na dobrostan rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok bezpieczeństwa i zdrowia, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy rolników. Badania dowodzą, że zmęczenie, stres, zdrowie psychiczne oraz organizacja pracy to ważne czynniki, które niejednokrotnie mogą zaważyć na zdrowiu i życiu rolnika oraz jego najbliższych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Kasy www.kurs.gov.pl oraz w jednostkach terenowcy KRUS.

20 lipca 2020
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (19)
Czytaj więcej o: II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Wyjazd do Brukseli dla sołtysów

Powiększ zdjęcie flaga%20

Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej z siedzibą we Wrocławiu zaprasza sołtyski i sołtysów wsi zachodniopomorskich do udziału w wyjeździe studyjnym do Brukseli, który odbędzie się w dniach 30 września - 2 października 2020 r. Podczas wizyty uczestnicy zapoznają się z działaniami KE oraz dowiedzą się więcej o podejmowanych przez nią inicjatywach dotyczących wsi i jej mieszkańców.

WIZYTA STUDYJNA DO INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ DLA SOŁTYSÓW I SOŁTYSEK Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Tematyka wyjazdu: rola i funkcjonowanie Komisji Europejskiej; aktualne wyzwania UE; przyszłość wspólnej polityki rolnej; unijne programy rozwoju obszarów wiejskich, polityka regionalna KE, ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu na obszarach wiejskich. Program wizyty jest w trakcie tworzenia, w związku z tym poszczególne zagadnienia mogą ulec zmianie.

 

20 lipca 2020
Wojewoda Zachodniopomorski (18)
Czytaj więcej o: Wyjazd do Brukseli dla sołtysów

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2020 r.,
według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Polska jako pełnoprawny członek Unii jest zobligowana do przeprowadzenia spisu rolnego. Dlatego też Sejm RP uchwalił 31 lipca 2019 roku ustawę o Powszechnym Spisie Rolnym.
To właśnie z ustawy wynika, że spis jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

Ustawa o spisie rolnym reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powszechnego spisu rolnego w 2020 r., oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu.

13 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (14)
Czytaj więcej o: Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku

Granty Strażackie 2020

Powiększ zdjęcie Plakat%20-%20granty%20strażackie%202020

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór ofert w ramach "Grantów Strażackich", na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP.

Termin na składanie ofert: od dnia 13 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z założeniami konkursu o dotację będą mogły ubiegać się jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego.

13 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (13)
Czytaj więcej o: Granty Strażackie 2020

Ważny komunikat !

Powiększ zdjęcie Ważny%20komunikat

Szanowni Państwo,

w związku z pojawieniem się informacji w mediach społecznościowych na temat zarażenia koronawirusem na zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Grzmiącej, Dyrektor Zespołu Szkół Irena Kobus oświadcza, że rozpowszechniana informacja jest nieprawdziwa !

10 lipca 2020
Urząd Gminy Grzmiąca (10)
Czytaj więcej o: Ważny komunikat !

Kolejny gest solidarności!

Powiększ zdjęcie Montowanie%20elementów%20drewnianych%20ogrodzenia

"Przyjaźń to najwspanialszy i najbardziej kosztowny dar.
To sens i znaczenie wszystkich darów, ilekroć ludzie się obdarowują."

Phill Bosmans

 

W dniu 23 maja 2020 roku, myśliwi Wojskowego Koła Łowieckiego 230 "Ryś" ze Szczecinka, przeprowadzili prace, polegające na wymianie elementów drewnianych ogrodzenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie. Do akcji przyłączył sie Wójt Gminy Grzmiąca pan Patryk Makowski. Natomiast Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie przygotowała słodki poczęstunek, a dyrektor szkoły pani Alicja Trzaskowska zapewniła wszystkim ciepły posiłek. Elementy drewniane wykorzystane do remontu ogrodzenia, został zakupiony przez WKŁ "Ryś".

7 lipca 2020
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (28)
Czytaj więcej o: Kolejny gest solidarności!

Klasa V A wygrywa konkurs

Powiększ zdjęcie Delegacja%20klasy%20V%20A%20z%20wychowawczynią%20odbierają%20nagrodę%20w%20konkursie%20bankowym

W czerwcu 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu pt."Klasowe oszczędzanie z Bankiem Spółdzielczym, którego zwycięzcą została klasa V A. Warunkiem było założenie najwięcej ilości rachunków i dokonywanie na te rachunki systematycznych wpłat bezgotówkowo.
Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie ( pokrycie kosztów  przez BS) w kwocie 1.000,00 zł. na wycieczkę, spotkanie klasowe itp.

Bardzo cieszymy się z wygranej i mamy nadzieję, że uda nam się w najbliższym czasie skorzystać z tego wyjątkowego bonu.

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (34)
Czytaj więcej o: Klasa V A wygrywa konkurs

Omnibusy 2019/2020

Powiększ zdjęcie Nagrody%20Rady%20Rodziców%20dla%20uczniów%20z%20najwyższą%20średnią%20w%20szkole

W Zespole Szkół w Grzmiącej tytuł Omnibusa, ucznia ze średnią min. 5,0, otrzymało 35 osób. Tradycją szkoły był wpis do Księgi, ale w obecnej sytuacji pandemii jest to niemożliwe, więc zamieszczone będą zdjęcia Omnibusów. Gratulujemy wysokich wyników w nauce i życzymy wytrwałości w dalszej edukacji.

Klasa IV

 1.  Maksymilian Stawecki - 5,64
 2. Lena Bołdak - 5,45
 3. Julia Stalka -  5,09

Klasa Va

 1. Julia Lachowska - 5,75

 2. Nadia Zielonka - 5,75

 3. Karolina Buzała - 5,58

 4. Marcin Żuprański - 5,50

 5. Nikola Cygan - 5,50

 6. Igor Cygan - 5,42

 7. Wiktoria Maniak - 5,33

 8. Bartosz Golczyk - 5,33

 9. Mateusz Tenderys - 5,25

 10. Olgierd Postek - 5,08

 11. Oliwia Śliwka - 5,00

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (33)
Czytaj więcej o: Omnibusy 2019/2020

Pożegnanie absolwentów

Powiększ zdjęcie Wójt%20Gminy%20Grzmiąca,%20Przewodnicząca%20Rady%20Gminy,%20Dyrektorzy%20szkoły%20oraz%20wychowawcy%20ósmych%20klas

Dnia 26.06.2020 r. w Zespole Szkół w Grzmiącej miało miejsce pożegnanie absolwentów kończących szkołę podstawową.

Uroczystość ze względów bezpieczeństwa sanitarnego miała charakter zamknięty i wzięli w niej udział jedynie zaproszeni goście: Wójt gminy Grzmiąca, Pan Patryk Makowski, Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Monika Stokowiec oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Grzmiącej, Pani Irena Kobus, Wicedyrektor szkoły, Pani Jolanta Kowalczyk, wychowawcy klas ósmych Pani Danuta Jankowska i Pan Michał Pawłowicz, a także kończący edukację w naszej placówce absolwenci.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 8:00, w sali gimnastycznej, przemówieniem Pana Wójta Gminy, który pogratulował uczniom ukończenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Grzmiącej, złożył życzenia na okres wakacji i w kolejnym etapie edukacji, a także wręczył swoją nagrodę uczniowi Szymonowi Gardziole.

Następnie głos zabrała Pani Monika Stokowiec, która również pogratulowała uczniom osiągniętych przez nich sukcesów naukowych, złożyła życzenia na kolejny etap edukacji oraz wręczyła nagrodę uczniowi Szymonowi Bieleckiemu.

6 lipca 2020
Zespół Szkół w Grzmiącej (32)
Czytaj więcej o: Pożegnanie absolwentów