Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Ważne informacje

Dzień Edukacji Narodowej

Powiększ zdjęcie Krótkie%20przedstawienie%20dla%20nauczycieli

W piątek, tj. 11 października 2019 roku w Zespole Szkół w Grzmiącej świętowaliśmy przypadający na 14 października DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości. Wójt Gminy Grzmiąca oraz Przewodnicząca Rady Rodziców wręczyli na ręce Pani Dyrektor kwiaty i podziękowali za  trud, poświęcenie i troskę w wychowanie młodego pokolenia.

Na początku wystąpili przedszkolaki ze swoją piosenką, a następnie głos zabrali starsi uczniowie.

Scenkę przygotowali uczniowie klas VII i VIII pod kierunkiem pani Marioli Rozmacińskiej. Młodzi artyści  docenili i podkreślili swoją  wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i  troskę o dobro wychowanków. Wokalnie uroczystość uświetniły występy Leny Bołdak oraz Nataszy Horwat, które przygotowała pani Celina Regulska.

Na zakończenie Akademii ponownie głos zabrała p. Dyrektor, która mówiła o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Szkolnego rozdali słodkie upominki dla każdego nauczyciela.

16 października 2019
Zespół Szkół w Grzmiącej (2)
Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Powiększ zdjęcie Wyniki%20głosowania%20w%20Gminie%20Grzmiąca%20-%20Sejm

Wczoraj (13 października br.) w całym kraju odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na ternie naszej gminy przebiegały one bez żadnych zakłóceń.  Mieszkańcy mogli oddać swój głos w czterech obwodowych komisjach  wyborczych: w Grzmiącej (obwód nr 1), Mieszałkach (obwód nr 2), Iwinie (obwód nr 3) oraz Krosinie (obwód nr 4).  Uprawnionych do głosowana było 3 831 osób, wydano 1 657 kart do głosowania. Frekwencja wyborcza w Gminie Grzmiąca  wyniosła 43 %. W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat to wzrost o prawie 11 %.

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiają się następująco:

Lp.

Komitety wyborcze

Liczba uzyskanych głosów

1. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 216
2. KW Prawo i Sprawiedliwość 713
3. KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 204
4. KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 113
5. KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI 360
14 października 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (12)
Czytaj więcej o: Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Powiększ zdjęcie Idz%20do%20urny!

„Młodzi Głosują”

Grupa uczniów z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej w Grzmiącej pod opieką pani Karoliny Bator przystąpiła do ogólnopolskiego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują – wybory parlamentarne 2019”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 25 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział niemal 3 miliony uczniów i uczennic!

Celem akcji ,,Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program ,,Młodzi głosują” daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.

9 października 2019
Zespół Szkół w Grzmiącej (9)
Czytaj więcej o: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Dzień kropki w szkole podstawowej w iwinie

Powiększ zdjęcie Tęczowe%20i%20wesołe%20prace%20kropkowe

Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, odwagę, wyobraźnię  i zabawę dzieci. By odkrywać ich talenty i pokazać je innym. Żeby pokazać, że każde dziecko ma swoje mocne strony, które należy wspierać i rozwijać. Obchody zorganizowane w klasie II i III rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu o małej Vashti. Historia o nieśmiałej dziewczynce, która nie wierzyła w swoje możliwości, poruszyła serca dzieci. Uczniowie postanowili tak jak Vashti poszukać swoich talentów. Tego dnia lekcje zamieniły się w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywność. Każdy próbował swoich sił podczas kropkowania. Rozmawialiśmy o talentach i rozwijaniu skrzydeł. W ten sposób powstało drzewo talentów, tęczowe, wesołe kropki oraz mnóstwo innych kropkowanych prac. Najważniejsza jednak w tym dniu była radość naszych uczniów, wynikająca z tego, że za sprawą małej kropki mogli stać się wielkimi artystami.

 

                                                                                                                         Anna Purgal - nauczyciel

7 października 2019
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (4)
Czytaj więcej o: Dzień kropki w szkole podstawowej w iwinie

Nowy rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 2019 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Zgodnie z powyższym od 1 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:

41 8562 0007 0036 0524 2000 0330

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Informujemy również, że wpłaty dokonane na stare konto zostaną przeksięgowane na nowe.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać książeczkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2020 muszą zgłosić to w Urzędzie Gminy Grzmiąca pokój 109 lub telefonicznie pod numerem (94) 37 368 10 wew. 57.

Bez zgłoszenia książeczka nie będzie drukowana.

3 października 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (8)
Czytaj więcej o: Nowy rachunek bankowy do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy w związku z klęskami żywiołowymi w 2019 r.

Od 3.10.2019 r. do 31.10.2019 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Szczecinku producenci rolni będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałymi na powierzchni uprawy, które objęły co najmniej 30% danej uprawy.

2 października 2019
Czytaj więcej o: Możliwość składania wniosku o udzielenie pomocy w związku z klęskami żywiołowymi w 2019 r.

Informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grzmiąca

Powiększ zdjęcie Opakowania%20foliowe

Informujemy, że Gmina Grzmiąca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Grzmiąca zainteresowani udziałem w programie proszeni są o wypełnienie ankiety dotyczącej ilości odpadów, która ułatwi oszacowanie wysokości kosztów przy składaniu wniosku.

2 października 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (6)
Czytaj więcej o: Informacja o ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Grzmiąca

Zmiana godzin pracy Urzędu

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 1 października br. nastąpiła zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Grzmiąca. W czwartki Urząd będzie czynny od godziny 8:00 do 18:00, natomiast w piątki od 7:00 do 13:00.

Pozostałe dni tygodnia nie uległy zmianie, tj. od pon. do śr. od godz. 7:00 do 15:00.

1 października 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (2)
Czytaj więcej o: Zmiana godzin pracy Urzędu

Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Sucha

Na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Sołectwa Sucha – załącznik do Uchwały nr V/29/2003 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 29 stycznia 2003 oraz Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 30 września 2019 roku

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Sucha

na dzień 08 października 2019 roku na godz. 17:00.

Miejsce zebrania: świetlica wiejska

 Porządek obrad:

 1.  Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa.
 5. Określenie liczby członków Rady Sołeckiej.
 6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

Do dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym pierwszym terminie, wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przeprowadzone zostaną na zebraniu w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania – bez względu na liczbę uczestników uprawnionych do głosowania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

                              
                                                                                                                            Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                               Patryk Makowski

1 października 2019
Wójt Gminy Grzmiąca (1)
Czytaj więcej o: Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Sucha

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Powiększ zdjęcie Laureaci%20'egzaminu'%20ze%20znajomości%20tabliczki%20mnożenia%20-%20Mikołaj%20i%20Maciej%20

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się w ostatni piątek września. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. 27 września 2019 roku (piątek) w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Iwinie odbyły się "egzaminy" ze znajomości tabliczki mnożenia. Nauka poprzez zabawę zawsze przynosi najlepsze efekty. Odświeżenie tabliczki mnożenia nikomu nie zaszkodzi. Egzamin odbył się w dwóch kategoriach: klasy II - IV i klasy V - VIII. Głównym egzaminatorem w I kategorii była pani Violetta Putek (opiekun SKO), a w II kategorii - pani Beata Laube (opiekun SU). W I kategorii laureatem został Maciej Kacprzak - uczeń klasy IV a w II kategorii zwycięzcą został Mikołaj Adaśko - uczeń klasy VII.

 

                                                                                                                        Samorząd Uczniowski

30 września 2019
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Iwinie (2)
Czytaj więcej o: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia