Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Gmina Grzmiąca położona jest w środkowo-wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego, w powiecie szczecineckim. Powierzchnia gminy stanowi 11,6% powierzchni powiatu, plasując tę gminę jako najmniejszą w powiecie (nie licząc miasta Szczecinek). Siedzibą gminy jest miejscowość Grzmiąca.

Gmina, mimo że ma charakter typowo rolniczy (ponad 50% powierzchni stanowią użytki rolne), to czyste środowisko, duża powierzchnia lasów oraz bliskość rzeki Parsęty sprzyjają rozwojowi turystyki i agroturystyki. Naturalne ukształtowanie terenu, położenie i walory krajobrazowe pozwalają na czynne spędzenie wolnego czasu w formie spacerów, wędrówek pieszych i rowerowych. Duża ilość lasów (ponad 40% powierzchni gminy) zachęca szczególnie grzybiarzy i innych zbieraczy runa leśnego (jagody, borówki, zioła) oraz myśliwych i obserwatorów dzikiej przyrody. Często można tu spotkać stada saren, jeleni, dzików, żurawi. Widuje się tu również rzadkie okazy fauny i flory, jak na przykład, orlika krzykliwego, bociana czarnego, turzycę piaskową.

Przez teren gminy płynie 6 rzek, z których najbardziej znana jest Parsęta. Zalicza się ona do jednych z najczystszych i dziewiczych rzek w Polsce. Upodobali ją sobie głównie wędkarze i amatorzy spływów kajakowych, którzy chętnie korzystają z wybudowanej w 2008 r. stanicy kajakowej w Krosinie. Ponadto wędkarze mogą oddawać się swojej pasji na dwóch zasobnych w ryby jeziorach – Baczynie i Baczynku. Okazałe szczupaki, leszcze czy liny nie należą tu do rzadkości. Ciekawostką jest, że oba zbiorniki wodne zostały utworzone na przełomie XIX i XX wieku w ramach dużego kompleksu hydrotechnicznego zbudowanego w celach melioracyjnych na rzece Łozicy.

Na terenie gminy występuje kilkanaście drzew – pomników przyrody. Najważniejszym jest dąb szypułkowy w Kamionce o wysokości 15 m i obwodzie 730 cm. Dąb jest drugim pod względem grubości drzewem w powiecie szczecineckim (wg niektórych źródeł w woj. Zachodniopomorskim).

Powierzchnia – 204 km²

Liczba mieszkańców – 5200

Liczba sołectw – 18

Ważne informacje

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016

Powiększ zdjęcie Program%20Pomocy%20Dzieciom%20-%20plakat

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

10 lutego 2016
Monika Pinkowska - Stowarzyszenie SPES (8)
Czytaj więcej o: Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym - nabór wniosków 2016

UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ

Uprzejmie informuję, że Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał oświadczenie dotyczące posługiwaniem się polskimi dowodami osobistymi, które zostały wcześniej zgłoszone jako utracone.

Proszę o zapoznanie się z poniższą informacją o konsekwencjach posługiwania się takimi dowodami.

4 lutego 2016
Urząd Gminy Grzmiąca (5)
Czytaj więcej o: UNIEWAŻNIONYM DOWODEM OSOBISTYM NIE MOŻNA SIĘ POSŁUGIWAĆ

1 % dla Ewy Lis

Powiększ zdjęcie Ulotka%20-%201%20%%20dla%20Ewy%20Lis

Pomóż mieszkance naszej gminy Ewie Lis przekazując 1% swojego podatku.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

Stawnica 33a

77 – 400 Złotów

KRS 0000186434 cel szczegółowy Lis Ewa 1/1

Możesz też przekazać darowiznę:

Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo oddział w Złotowie

Nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem na leczenie Ewy Lis.

 

25 stycznia 2016
(13)
Czytaj więcej o: 1 % dla Ewy Lis

Nabór do Zespołu Ludowego „Krosinianki”

Lubisz śpiewać, chcesz wystąpić na scenie w barwnym stroju i otrzymać wielkie brawa za występ, chcesz poznać kulturę, historię, tradycje swojego regionu? Nie czekaj zapisz się do Zespołu Ludowego „Krosinianki”!

Szczegółowych informacji udziela Pani Danuta Ozymko tel. 514 796 605

30 grudnia 2015
Urząd Gminy Grzmiąca (29)
Czytaj więcej o: Nabór do Zespołu Ludowego „Krosinianki”

KRUS ostrzega

W związku z docierającymi do nas informacjami o wizytach osób podających się za pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sprawdzających dokument tożsamości oraz przekaz potwierdzający wysokość otrzymywanego świadczenia KRUS, chcemy ostrzec przed takimi wizytami w domach naszych świadczeniobiorców, w szczególności osoby starsze.

30 listopada 2015
KRUS Szczecinek (27)
Czytaj więcej o: KRUS ostrzega

Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

W Szczecinie koordynacją pomocy osobom bezdomnym zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Dział Pomocy Osobom Bezdomnym tel. (91) 48-75-771.

POGOTOWIE ZIMOWE – Stowarzyszenie „FENIKS”: tel. (91) 421-61-22 lub poprzez Straż Miejską: tel. 986, 19656.

13 listopada 2015
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
Czytaj więcej o: Informator o placówkach świadczących pomoc osobom bezdomnym w okresie zimy

Inicjatywa Obywatel

Logo strony OBYWATEL.GOV.PL

Na stronie www.obywatel.gov.pl znajdują się opisy najpopularniejszych usług, jakie administracja świadczy dla obywateli, np.: jak wyrobić dowód ,paszport, prawo jazdy czy Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Ile to kosztuje, jakie dokumenty trzeba wypełnić i gdzie się zgłosić. Struktura strony nie odzwierciedla podziałów resortowych, lecz systematyzuje usługi administracji publicznej według typowych zdarzeń życiowych. Wiarygodność opisów (kart) usług została zagwarantowana poprzez współpracę z merytorycznymi pracownikami ministerstw i jednostek podległych. Cechą wyróżniającą stronę jest zrozumiały, prosty język.

6 listopada 2015
DEPARTAMENT SŁUŻBY CYWILNEJ - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW (3)
Czytaj więcej o: Inicjatywa Obywatel