Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


INFORMACJA - ODPADY
27.01.2014

W związku z utrzymującymi się trudnymi warunkami atmosferycznymi (niskie temperatury, śnieg, oblodzenia, opady marznącego deszczu) informujemy, że mogą pojawić się czasowe utrudnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Pojawiają się utrudnienia z dojazdem do nieruchomości, zwłaszcza tych oddalonych od głównych dróg dojazdowych. Wszystkie zgromadzone odpady zostaną odebrane, gdy utrudnienia ustąpią i dojazd będzie możliwy. Napotykamy także na utrudnienia związane z przymarzaniem pojemników do podłoża, co powoduje brak możliwości ich opróżnienia, a także przymarzania odpadów do wnętrza pojemników.

Zwracamy się jednocześnie z prośbą o minimalizowanie zjawiska przymarzania odpadów do pojemników, ponieważ uniemożliwia to ich opróżnienie. Do takiego stanu może prowadzić m.in. często praktykowane zalewanie gorącego popiołu wodą. Popiół należy każdorazowo wystudzić, umieścić w worku a następnie w pojemniku na odpady. Dodatkowo wszystkie odpady powinny być umieszczane w workach, co także zmniejsza prawdopodobieństwo przymarznięcia do pojemnika. Pamiętajmy także o tym, żeby każdorazowo zamykać pokrywy pojemników, aby nie dostał się do nich śnieg ani deszcz.

Przypominamy także o konieczności przygotowywania odpadów do odbioru (pojemników oraz worków) najpóźniej do godziny 7:00 rano.

powrót do Aktualności