Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Zmiany w podatku od towarów i usług – od 1 stycznia 2014 r. – szkolenie
12.02.2014

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu, Urząd Miasta Szczecinek wraz z Urzędem Skarbowym w Szczecinku serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie nt. „ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG – od 1 STYCZNIA 2014 r.”, które odbędzie się 6 marca 2014 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej południowej (I piętro) w Centrum Konferencyjnym ZAMEK w Szczecinku, przy ul. Mickiewicza 2.

Na szkolenie zapraszamy przedsiębiorców, będących podatnikami podatku VAT oraz pracowników zajmujących się tym podatkiem w firmie, z powiatu szczecineckiego.

W roku 2014 wprowadzono wiele zmian w przepisach podatkowych. Na szczególną uwagę zasługują zmiany wprowadzone w podatku od towarów i usług (VAT). Nowe przepisy budzą wiele wątpliwości w zakresie właściwej ich interpretacji, dlatego celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi od 1 stycznia 2014 r.

Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Urzędu Skarbowego w Szczecinku, Panią Joannę Hryniewicz – Kierownika Samodzielnego Referatu Postępowań Podatkowych oraz Panią Irenę Wysocką – Starszego Komisarza Skarbowego Referatu Kontroli Podatkowej.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie szkoleniem oraz ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłaszanie na szkolenie tylko jednej osoby z firmy.

O uczestnictwie w szkoleniu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu 4 marca 2014 r.

W załączeniu program szkolenia oraz potwierdzenie uczestnictwa, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail e.omelanczuk@um.szczecinek.pl. Zgłoszenie można także dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Szczecinek – Wydziału Rozwoju, przy Placu Wolności 13 (II piętro, pok. 220, w nowej części budynku urzędu). W przypadku pytań prosimy kontaktować się z p. Elżbietą Omelańczuk na nr tel. 94 3723862 lub z p. Arkadiuszem Piecewiczem na nr tel. 94 3714082.

Plakat

Program szkolenia

Zgłoszenie

powrót do Aktualności