Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Dzień Talentów
01.04.2014

W Szkole Podstawowej w Mieszałkach, 21.03.2014 r. - wiosnę witano w niecodzienny sposób. Ten dzień poświęcony został uczniom szczególnie uzdolnionym oraz zaprezentowaniu ich osiągnięć i nosił nazwę „Dzień Talentów”. Uroczystość przygotowana została również po to, by zachęcić pozostałe dzieci do działalności pozalekcyjnej.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 7:30, na pięknie udekorowanej sali gimnastycznej. Imprezę poprowadziło dwóch uczniów, z klasy VI - Kamil Żuk i z klasy IV - Kacper Giżycki.

W pierwszej części uroczystości, swoje umiejętności przedstawili uczniowie, którzy mogą poszczycić się sukcesami osiągniętymi na różnego rodzaju konkursach. Zebrani mogli wysłuchać zespołów wokalnych z klasy IV i klasy II, a także recytatorek z klasy IV – Amelii Morawskiej i Julii Skoczewskiej. Swoją twórczość poetycką zaprezentował uczeń klasy VI, Kamil Żuk. Później pokaz udzielania pierwszej pomocy przedstawili uczniowie: Kacper Giżycki, Sebastian Krasowski oraz Kacper Turowski. W wykonaniu naszych wspaniałych gimnastyczek, Julii Skoczewskiej i Joanny Biedrzyckiej, obejrzeliśmy pokaz akrobatyki sportowej, a chłopcy z koła BRD zademonstrowali jazdę na rowerze, przez przeszkody. Pierwszą część spotkania, zakończył występ wokalny uczennicy klasy IV, Aleksandry Sokół. Artyści zostali nagrodzeni brawami i okrzykami zachwytu, przez swoich rówieśników.

W drugiej części „Dnia Talentów”, swoje umiejętności zaprezentowali uczniowie, którzy dopiero odkryli swoje zdolności. Mogliśmy podziwiać: pianistów, Amelię Morawską i Macieja Kałużyńskiego, zespół taneczny „Lemoniada gada”, występ recytatora z klasy II - Krystiana Lipkowskiego, grę na flecie poprzecznym Aleksandry Biedrzyckiej, a grę na gitarze klasycznej w wykonaniu Julii Łysakowskiej. O swoich zainteresowaniach i uzdolnieniach opowiedziały nam przyszłe kreatorki mody: Martyna Adamczewska i Patrycja Jakubowska, zaś talentem plastycznym poszczyciła się Patrycja Wojciechowska, stylizację fryzur przedstawiła Jessica Gąsiorowska. Popisy uczniów zakończył pokaz tańca hip – hop w wykonaniu Piotra Maja.
Występy choć bardzo nieśmiało prezentowane, wzbudziły duże zainteresowanie widzów.
Po prezentacjach ogłoszono przerwę, podczas której panie z Rady Rodziców zaprosiły wszystkich na słodki poczęstunek.

W kolejnej części uroczystości, utalentowani uczniowie zorganizowali warsztaty dla chętnych koleżanek i kolegów, związane z ich umiejętnościami. Były to warsztaty: wokalne, recytatorskie, instrumentalne, taneczne, gimnastyczne, udzielania pierwszej pomocy, rowerowe oraz stylizacji stroju i fryzur. Podczas krótkich zajęć, każdy mógł spróbować własnych sił, w wybranej przez siebie dziedzinie.

Następnie opiekunowie warsztatów wytypowali po troje uczestników do zorganizowanych konkursów. W tym celu powołano jury, w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny i przedstawiciel uczniów. Podczas zmagań jurorzy wytypowali najlepszych uczestników warsztatów, którzy otrzymali tytuł mistrza wybranej dziedziny.

W końcowej części spotkania wszyscy obecni na sali wzięli udział w tańcu pt. „Happy”. (Link do filmu: http://youtu.be/DQghGQUMIpY) Zakończeniem uroczystości był poczęstunek w postaci grillowanych przysmaków, ufundowanych przez szkołę.

„Dzień Talentów” zakończył się dla wszystkich w bardzo serdecznej i radosnej atmosferze, a wielu uczniów zapowiedziało swój udział w uroczystości, w przyszłym roku szkolnym.

Danuta Jankowska

powrót do Aktualności