Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Zapraszamy do udziału w szkoleniach
05.05.2014

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Drawy” zachęca do uczestnictwa w cyklu szkoleń tematycznych związanych z rozwojem lokalnym. Szkolenia zostały przygotowane pod potrzeby ludzi, którzy chcą poznawać teren w którym mieszkają. Dodatkowo mają rozwijać wiedzę z zakresu nowoczesnego marketingu (szczególnie przez internet) oraz umiejętności animacji w grupie. Podsumowaniem będą wycieczki terenowe po pojezierzu.

Cykl spotkań jest również pomysłem na poznanie i integrację środowisk lokalnych, szczególnie tych działających w sferze turystyki, historii czy przyrody.

Całość kosztów pokrywa Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Drawy” ze środków własnych.

Szczegóły dot. szkolenia znajdują się w załączniku.

SZCZEGÓŁY SZKOLEŃ

powrót do Aktualności