Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Podpisanie umowy na wydanie materiałów promocyjnych
21.05.2014

W dniu dzisiejszym, 21 maja 2014 r., podczas sesji Rady Gminy Grzmiąca odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pt.: „Wydanie materiałów promocyjnych w oparciu o walory historyczne, kulturowe i przyrodnicze Gminy Grzmiąca”. Dokumenty podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski i Wójt Gminy Grzmiąca Krzysztof Sysko.

Celem przedsięwzięcia jest promocja i zwiększenie rozpoznawalności regionu poprzez wydanie materiałów promocyjnych z wizerunkami walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych Gminy Grzmiąca. Całkowita wartość projektu to 27 136,01 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania (80% kosztów kwalifikowalnych) wynosi 17 649,44 złotych.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo Drawy”.powrót do Aktualności