Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego
16.06.2014

W dniach 27-28 czerwca 2014 r. zorganizowane będzie Forum Inicjatyw Pozarządowych Województwa Zachodniopomorskiego, do udziału w którym zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa.

INFORMACJA NT. FORUM:

Organizacje pozarządowe z całej Polski wspólnie wyznaczą dalsze kierunki rozwoju sektora pozarządowego dla naszego kraju, uczestnicząc w tworzeniu strategii rozwoju III sektora, która ma szanse wpłynąć na formalno-prawne podstawy funkcjonowania organizacji. Nie tylko sam dokument, ale także sam proces jego tworzenia jest wyjątkowy – strategia będzie wynikiem pracy kilkuset organizacji pozarządowych ze wszystkich województw. Przedsięwzięcie koordynują dwie ogólnopolskie sieci organizacji pozarządowych – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Jednym z ważnych etapów tworzenia strategii są Fora Inicjatyw Pozarządowych. W trakcie spotkania, podczas warsztatów wypracowany będzie jeden z elementów strategii. Dodatkowo dla uczestników przygotowano szereg prelekcji, pokaz filmu oraz pakiet informacji o możliwości pozyskania środków finansowych. Dzięki udziałowi w Forum osoby uczestniczące będą miały wyjątkową okazję wymienić się swoimi poglądami i doświadczeniami z innymi organizacjami, nawiązać współpracę i wziąć udział w wyjątkowym procesie wypracowywania założeń strategii rozwoju sektora pozarządowego w naszym kraju w najbliższych latach.

Szczegółowe informacje na temat Forum oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.pracowniap.org.pl w zakładce PROJEKTY / III sektor dla Polski.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 23 czerwca 2014 r., można je przesłać faxem (94 340 35 23), bądź e-mailem: lukasz.cieslinski@pracowniap.org.pl.

Organizator zapewnia dla uczestników nocleg i wyżywienie.

PROGRAM
Formularz zgłoszeniowy

powrót do Aktualności