Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Nowy dyrektor w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Grzmiącej
07.07.2014

30 czerwca br. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko dyrektora w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Grzmiącej. Wpłynęła 1 oferta pani Jolanty Kowalczyk nauczycielki matematyki i techniki w tutejszym gimnazjum.

Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydatkę ofertą Komisja stwierdziła, iż oferta została złożona w terminie, zawiera wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, z których wynika, że kandydatka spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Następnie Komisja dokonała merytorycznej oceny kandydata, wysłuchując przedstawionej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, jak również zadając pytania z zakresu zadań związanych z kierowaniem szkołą. Po zakończeniu przez kandydatkę prezentacji i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania członkowie komisji przystąpili do procedury tajnego głosowania, w wyniku którego pani Jolanta Kowalczyk została nowym dyrektorem (wszystkie głosy „za”). Swoje stanowisko obejmie od 1 września 2014 r.

powrót do Aktualności