Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


„Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”
24.07.2014

W ramach realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego projektu pn. „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne” powstała strona internetowa www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl, na której znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące przygotowywanego wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych, grup samopomocowych oraz grup nieformalnych. Już w sierpniu planowany jest pierwszy nabór wniosków.

powrót do Aktualności