Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Spotkanie informacyjne dla NGO
05.08.2014

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego organizuje spotkanie dla NGO dotyczące rocznego „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Celem spotkania jest prezentacja planów i priorytetów Samorządu Województwa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015. Jest to etap tworzenia rocznego Programu współpracy, na którym zostaną zebrane opinie, uwagi oraz propozycje organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia br. o godz. 11.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (gościnnie) przy Wałach Chrobrego 4 w Szczecinie.

Warunkiem udziału przedstawicieli NGO w spotkaniu jest przesłanie karty zgłoszenia faxem na numer (91) 44 16 231 lub elektronicznie na adres: mkuncewicz@wzp.pl do dnia 22 sierpnia br.

Szczegółowa informacja na stronie internetowej: http://www.wzp.pl/wws/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_ngo.htm

KARTA ZGŁOSZENIA

powrót do Aktualności