Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Umowa na remont szatni w Grzmiącej
22.08.2014

21 sierpnia 2014 r. na boisku sportowym w Grzmiącej została podpisana umowa na realizację projektu pt.: „Przebudowa stadionu sportowego w Grzmiącej poprzez remont szatni, przebudowę ogrodzenia płyty boiska i naprawę ogrodzenia stadionu”. Dokumenty podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski i Wójt Gminy Grzmiąca Krzysztof Sysko.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa wizerunku obiektu sportowego i estetyki miejscowości. W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku szatni w celu poprawienia izolacyjności cieplnej, zostanie przebudowane ogrodzenie wewnętrzne wokół boiska sportowego oraz naprawione istniejące ogrodzenie stadionu. Całkowita wartość projektu to 242 490,36 zł a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 149 999,00 zł.

Projekt będzie realizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek na to zadanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ”Partnerstwo Drawy”.powrót do Aktualności