Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Bezpłatne szkolenie – Prawo pracy w praktyce
11.09.2014

Szczecineckie Centrum Wspierania Biznesu – Urząd Miasta Szczecinek oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. „Prawo pracy w praktyce – analiza podstawowych zagadnień prawa pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy i prowadzonej dokumentacji kadrowej”.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie i przybliżenie uczestnikom kluczowych zagadnień prawa pracy, na tle których najczęściej pojawiają się spory na linii pracodawca – pracownik i obejmujących zasady rozwiązywania stosunku pracy z pracownikiem oraz roszczeń przysługujących każdej ze stron, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie umów o zakazie konkurencji, wynagrodzeń, odpowiedzialności materialnej pracowników. Nadto podczas szkolenia omówione zostaną uregulowania prawne dotyczące urlopów, czasu pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty każdego z obszarów tematycznych, a także najnowsze orzecznictwo Sądów pracy.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, menadżerów, a nadto wszystkich osób, które realizują w przedsiębiorstwie obowiązki związane z zatrudnianiem pracowników, tworzeniem umów o pracę, monitorowaniem stosunków pracy oraz prowadzeniem akt osobowych.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk – radca prawny. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie pracy, przeprowadzaniu audytu prawnego podmiotów gospodarczych oraz przedsięwzięć gospodarczych, prawie nieruchomości i obsłudze inwestycji, a także planowaniu spadkowym wraz z tworzeniem tzw. planu sukcesji. Opiekun merytoryczny oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także „Prawa gospodarczego w biznesie” na prestiżowym kierunku Master of Business Administration oraz Executive Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Szkolenie odbędzie się dnia 25 września 2014 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w Szczecinku, miejsce szkolenia: Urząd Miasta Szczecinek, Plac Wolności 13, sala szkoleniowa nr 220, II piętro (w nowej części budynku urzędu).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


W celu rezerwacji miejsca dla Państwa Firmy, uprzejmie prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: e.omelanczuk@um.szczecinek.pl
Liczba miejsc jest ograniczona (40 osób). O uczestnictwie w szkoleniu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. Termin zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu 23 września 2014 r.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z panią Elżbietą Omelańczuk, tel. (94) 371 40 83.

PROGRAM SZKOLENIA

Zgłoszenie uczestnictwa

powrót do Aktualności