Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Fundusz sołecki. Wnioski do 30 września!!!
24.09.2014

Przypominamy, że wnioski o środki z funduszu sołeckiego muszą zostać przekazane wójtowi do 30 września. Przekroczenie tego terminu powoduje, że sołectwo nie będzie mogło skorzystać z funduszu sołeckiego w roku 2015!

Wniosek dotyczący środków z funduszu sołeckiego powinien zawierać uzasadnienie dlaczego mieszkańcy sołectwa zdecydowali się właśnie na te działania, jak również oszacowanie kosztów planowanych działań.

Zadania, które można sfinansować z funduszu sołeckiego, powinny spełniać trzy warunki:

• wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców;
• być zgodne ze strategią rozwoju gminy;
• należeć do zadań własnych gminy.

Poniżej publikujemy niezbędne dokumenty dotyczące funduszu sołeckiego na rok 2015:

Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 24 lipca 2014 r. ws ustanowienia Regulaminu zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w Gminie Grzmiąca

Wniosek (plik xls)

powrót do Aktualności