Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cmentarzu w Przeradzu
31.10.2014

W obecności Wójta Gminy Grzmiąca Krzysztofa Sysko, przedstawicieli Nadleśnictwa Szczecinek – zastępcy Nadleśniczego Andrzeja Brusiło i leśniczego Piotra Samojłowa, członków Stowarzyszenia Grupa Działań Lokalnych „Godzisław” oraz mieszkańców wsi w sobotę 25 października 2014 r. została odsłonięta tablica pamiątkowa na cmentarzu w Przeradzu. Tym samym został zakończony ostatni etap prac porządkowych zaplanowanych w ubiegłym roku wspólnie z Nadleśnictwem Szczecinek i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

W ramach prac pielęgnacyjnych usunięto zakrzaczenia, oczyszczono istniejące nagrobki, pozostałości po pomnikach i luźne ich części zostały przeniesione i złożone w jednym miejscu oraz ogrodzono teren cmentarza. Członkowie Stowarzyszenia Grupa Działań Lokalnych „Godzisław” wykonali inwentaryzację cmentarza. Dodajmy, że prezes stowarzyszenia Sebastian Catewicz jest autorem słów umieszczonych na tablicy pamiątkowej.

W przyszłości Wójt planuje uporządkowanie innych cmentarzy ewangelickich na terenie gminy.

GALERIA

GALERIA

powrót do Aktualności