Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Wybory samorządowe 2014 - wyniki
17.11.2014

W dniu wczorajszym, 16 listopada odbyły się wybory samorządowe. Swój głos można było oddać tradycyjnie w czterech lokalach wyborczych w: Grzmiącej, Krosinie, Iwinie i Mieszałkach. Wzorem lat ubiegłych osobom mieszkającym w innych miejscowościach samorząd gminy zapewnił dojazd do lokali wyborczych. Frekwencja na terenie gminy podczas wyborów wyniosła 51,89 %.

W wyborach na Wójta Gminy Grzmiąca w szranki stanęło 4 kandydatów: Tadeusz Hajkowicz zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Andrzej Siwicki zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Bliżej ludzi", Krzysztof Sysko zgłoszony przez Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego i Krzysztof Tomaszewicz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Krzysztofa Tomaszewicza. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
Krzysztof Sysko – 842
Tadeusz Hajkowicz – 564
Krzysztof Tomaszewicz – 440
Andrzej Siwicki – 260

Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosiła 1054. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów i do wyborów w ponownym głosowaniu dopuszczeni zostali dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów: Krzysztof Sysko i Tadeusz Hajkowicz.

Poniżej graficznie przedstawiamy wyniki głosowania na Wójta Gminy Grzmiąca.

O miejsca w Radzie Gminy Grzmiąca ubiegało się łącznie 55 kandydatów. W 15 okręgach wyborczych wybieraliśmy 15 radnych, 7 z nich funkcję tę będzie pełniło ponownie. Poniżej wyniki z poszczególnych okręgów.

W okręgu wyborczym nr 1 (Sołectwo Grzmiąca: ul. Ogrodowa, ul. 1 Maja, ul. Krótka, ul. Bankowa, ul. Kwiatowa, numery pozostałe) obejmującym 1 mandat ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Henryk Kreklau – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6

W okręgu wyborczym nr 2 (Sołectwo: Grzmiąca, ul. Bobolicka) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Krystyna Szcześniak – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12

W okręgu wyborczym nr 3 (Sołectwo: Grzmiąca, ul. Kolejowa, ul. Sportowa, ul. Spółdzielcza, ul. Zaułek) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Bożena Pruchniak – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6

W okręgu wyborczym nr 4 (Sołectwo: Grzmiąca. Miejscowości: Gdaniec, Równe, Kamionka) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Danuta Żurawska – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

W okręgu wyborczym nr 5 (Sołectwo: Lubogoszcz. Miejscowości: Lubogoszcz) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Leonard Śniadecki – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 6 (Sołectwo: Wielawino. Sołectwo: Storkowo. Miejscowości: Wielawino, Storkowo, Żarnowo) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Edward Bakalarz – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 7 (Sołectwo: Czechy. Miejscowości: Czechy) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Alicja Szewlaków – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 8 (Sołectwo: Przystawy. Miejscowości: Przystawy, Sławno) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Kazimierz Okuszko – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem, Lista nr 6

W okręgu wyborczym nr 9 (Sołectwo: Mieszałki. Sołectwo: Godzisław. Miejscowości: Mieszałki, Godzisław, Ubocze) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Józef Wygonny – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 10 (Sołectwo: Nosibądy. Sołectwo: Radusz. Miejscowości: Nosibądy, Radusz, Strzeszyn) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Katarzyna Jezierska – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12

W okręgu wyborczym nr 11 (Sołectwo Przeradz. Sołectwo Radomyśl. Miejscowości: Przeradz, Radomyśl, Pustkowie, Owczary) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Henryk Wieczorek – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 12 (Sołectwo: Iwin. Miejscowości: Iwin, Radostowo) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Marek Bulczak – Komitet Wyborczy Wyborców Marka Bulczaka, Lista nr 16

W okręgu wyborczym nr 13 (Sołectwo Krosino: ul. 22 Lipca, ul. Dworcowa, ul. Skośna, ul. Rzeczna, ul. Spacerowa, ul. Szkolna, Glewo) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Krzysztof Trybulski – Komitet Wyborczy Porozumienie Samorządowe Powiatu Szczecineckiego, Lista nr 12 (wybór ponowny)

W okręgu wyborczym nr 14 (Sołectwo Krosino: ul. Krótka, ul. Polna, ul. Zakładowa. Miejscowości: Wielanowo, Boleszkowice, numery pozostałe) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymała i została wybrana radną:

Julita Downar – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, Lista nr 1

W okręgu wyborczym nr 15 (Sołectwo: Sucha. Miejscowości: Sucha) obejmującym 1 mandat najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym:

Andrzej Bielecki – Komitet Wyborczy Wyborców "Bliżej ludzi", Lista nr 14 (wybór ponowny)

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Szczecinku i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego:powrót do Aktualności