Gmina Grzmiąca

Gmina
GRZMIĄCA

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE - pow. SZCZECINECKI


Ocalić od zapomnienia
28.11.2014

Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

11 listopada 1918 roku Marszałek Józef Piłsudski, który dzień wcześniej przybył do Warszawy, przejął władzę cywilną i wojskową oraz powołał rząd, któremu z kolei podporządkowały się ośrodki władzy w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Cieszynie. Rada Regencyjna zakończyła swoją działalność i wydając oświadczenie do Józefa Piłsudskiego, orzekła: „od tej chwili obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.

Po 123 latach rozbiorów nasz kraj odzyskał upragnioną niepodległość. Jędrzej Moraczewski tak opisuje nastroje wszystkich obywateli kraju nad Wisłą:
„Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało (...)”

Naszą powinnością jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości, przekazywanie młodszym pokoleniom, jak trudną mamy za sobą historię, jak wiele sił, zdrowia i życia kosztowało naszych rodaków sprzed lat, dążenie do tego, aby Polska znalazła swoje miejsce na europejskiej mapie.

Uroczysta akademia z okazji 96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości stanowi formę poznawania historii Polski, Jej narodowych powstań i napoleońskiej epopei, przypominania obrazu ludzi, którzy przez lata zniewolenia pielęgnowali pamięć zwycięstw, klęsk i ofiar poprzednich pokoleń. To obraz ludzi, którzy kultywowali ojczystą tradycję, kulturę i język. O wielkości patriotycznego ducha Polaków świadczy fakt, iż przebrnąwszy przez przeszło wiek bezwzględnej rusyfikacji i germanizacji, nie utracili nadziei i potrafili wykorzystać sprzyjające okoliczności.

Strofy wierszy przeplatały komentarze i pieśni patriotyczne rzucające światło na kolejne wydarzenia historyczne wiodące do odzyskania niepodległości. W uroczystości wzięła udział imponująca liczba uczestników, szczególne podziękowania organizatorzy składają rodzicom – p. Kindze Drapała i Justynie Czerwoniec.

Montaż słowno-muzyczny upamiętniający 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zakończył występ najmłodszych wykonawców, których przygotowały Panie Anita Gardzioła i Grażyna Watemborska. Pani Anna Ludwiczak zadbała o przygotowanie niezastąpionego symbolu narodowego - flagi dla większości uczestników. Oprawa muzyczna, pieśni wykonane przez chór pod opieką pani Celiny Regulskiej i Andrzeja Andermana podkreślały istotną część dziedzictwa kulturowego naszego narodu. Odpowiedzialność za całość programu przyjęły panie: Mariola Rozmacińska i Danuta Biegańska.

To my- dorośli -zobowiązani jesteśmy do działań na rzecz wychowania dzieci i młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa.

Aby przekaz na temat Ojczyzny nie pozostał abstrakcją, ale aby Ojczyzna widziana była przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Na uroczystość zaproszono świadka wielu historycznych wydarzeń- porucznika Czesława Poniatowskiego, Prezesa Gminnego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych – w latach walki zbrojnej z najeźdźcami z honorem pełnił żołnierską powinność i uzyskał prawo do zaszczytnego tytułu Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny nadany przez Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polski.

Spotkanie z okazji rocznicy niepodległości było niepowtarzalną okazją, aby ocalić od zapomnienia wydarzenia tragicznej historii wojny i obudzić poczucie wspólnej tradycji i historii oraz pamięć o dokonaniach poprzednich pokoleń. To właśnie decyduje o tożsamości narodowej, a bez niej nie możemy mówić o patriotyzmie. Gość wyraźnie wzruszony podziękował wszystkim za zaproszenie na uroczystość.

Pielęgnując przeszłość tworzymy przyszłość. Pamięć o przeszłości jest powinnością każdego Polaka, stanowi element wspólny zjednoczonej Europy.

Danuta Biegańska

GALERIA

powrót do Aktualności