Zmiana nazwy ulicy w miejscowości Krosino

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

WÓJT GMINY GRZMIĄCA

informuje, że w dniu 29 grudnia 2016 roku weszła w życie uchwała Rady Gminy Grzmiąca nr XIX/135/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Krosino nazwę ulicy „22 Lipca” zmieniono na ulicę „Długa”.

Jak wiadomo, ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) – zwana powszechnie ustawą dekomunizującą nałożyła na samorządy obowiązek zmiany nazwy ulicy.

Powołując się na art. 5 w/w ustawy informuję, że zmiana nazwy ulicy nie wpływa na ważność wszystkich dokumentów, które ją zawierają. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych jak też uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach czy innych dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy są zwolnione od opłat.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (1)