Spotkanie z Wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2019

Wczorajsze spotkanie Granty sołeckie 2019 z udzialem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jarosława Rzepy cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na spotkaniu informacyjnym Wicemarszałek zaprezentował nam możliwości uzyskania wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów takich jak:

 • „GRANTY SOŁECKIE 2019”, który skierowany jest do gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Nabór wniosków do 28 lutego 2019 roku.

Nagrodą w konkursie jest możliwość  otrzymania pomocy finansowej na projekty inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie.

 • „ROLNIK ROKU”, w konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia oraz inne osoby prawne prowadzący/prowadzące przez okres co najmniej 2 lat działalność w kategoriach wymienionych w §1 ust. 5 pkt 1-6 w formie gospodarstwa rolnego, pasiecznego lub hodowli rybnej albo zwierzęcej zlokalizowanych na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

Nabór wniosków od 3 grudnia 2018 r. do 29 marca 2019 r.

Laureaci mogą otrzymać nagrodę pieniężan w wysokości 10 000,00 zł brutto.

Więcej informacji na stronie.

Omówione zostały również konkursy, które ogłoszone będą w kolejnych kwartałach bieżącego roku, między innymi:

 1. Piękna zachodniopomorska wieś (NABÓR - 2 kwartał 2019).

Konkurs skierowany do wszystkich Gmin reprezentujących sołectwa z terenu województwa zachodniopomorskiego. Głównym celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców.
I miejsce – 40 000 zł, II miejsce – 30 000 zł, III miejsce – 20 000 zł, Wyróżnienie – 10 000 zł. Więcej informacji na stronie.

 1. Sołtys Roku 2019 (NABÓR - 2 kwartał 2019).

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony sołtys, który pełni funkcje i był sołtysem przez co najmniej cały rok 2018.Nagroda – 5 000 zł.
Więcej informacji na stronie.

 1. Animator życia społecznego na obszarach wiejskich OSP (NABÓR do 31 marca).
 • Zadanie 1 Aktywizacja lokalnej społeczności na rzecz działalności OSP (max. dotacja 3 000 zł).
 • Zadanie 2 Doposażenie jednostek OSP w sprzęt ochrony osobistej (max. dotacja 5 000 zł).
 • Zadanie 3 Zakup urządzeń AED z GPS łącznie z przeszkoleniem strażaków i lokalnej społeczności (max. dotacja 6 000 zł).

Informacje dostępne na stronie internetowej.

Dziękuje wszystkim za tak liczne przybycie.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (7)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Spotkanie z Wicemarszałkiem

  Spotkanie z Wicemarszałkiem

 • Powiększ zdjęcie Wicemarszałek Jarosław Rzepa

  Wicemarszałek Jarosław Rzepa

 • Powiększ zdjęcie Władze Gminy Grzmiąca

  Władze Gminy Grzmiąca

 • Powiększ zdjęcie Przemawiający Wicemarszałek

  Przemawiający Wicemarszałek

 • Powiększ zdjęcie Zaproszeni Goście

  Zaproszeni Goście