Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczyło termin Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie należy przeprowadzić wieczorem i w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. W tym celu w Gminie Grzmiąca został powołany Gminny koordynator badania, którym została Pani Dominika Bielecka - pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Badanie będzie przeprowadzone w podanym terminie w placówkach noclegowych oraz miejscach niemieszkalnych, co pozwoli określić liczbę osób bezdomnych przebywających podczas badania na terenie gminy  oraz zebrać dane socjodemograficzne o osobach bezdomnych. W celu sprawnego przeprowadzenia badania zaangażowane zostaną służby: pracownicy ośrodka pomocy społecznej, pracownicy policji,  straż gminna. 

Jednocześnie zwracamy się z apelem do społeczności lokalnej o informowanie służb, głównie policji, o miejscach pobytu osób bezdomnych. Jeśli ktoś chce powiadomić policję o miejscu, gdzie przebywa osoba bezdomna, może dokonać tego za pomocą „mapy zagrożeń”, znajdującej się na stronie internetowej  policji lub przekazać takie informacje telefonicznie, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 997.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca (13)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Kartonowy domek w ludzkich dłoniach

    Kartonowy domek w ludzkich dłoniach