Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Projekt Wspieraj lokalnie Gminy Grzmiaca - przekaż 1 procent podatku

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Artykuły

 • Dodatek dla gospodarstw domowych wyróżnione

  Dnia 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zgodnie z tą ustawą dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy
  Czytaj Więcej o: Dodatek dla gospodarstw domowych
 • Dodatek węglowy wyróżnione

  Dnia 20 września 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która wprowadziła istotne zmiany dla gospodarstw domowych, które mogą mieć znaczenie dla załatwienia Państwa wniosku.

  Najistotniejsze zmiany w uprawnieniach do dodatku węglowego dotyczą:

  1. wprowadzenia zasady: jeden dodatek na jeden adres zamieszkania – w przypadku gdy wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek wypłacony zostanie wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.
  2. wydłużenia terminu załatwienia wniosku do dwóch miesięcy;
  3. wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrzone na podstawie wpisu lub zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków, które nastąpiły do 11 sierpnia 2022 roku. Korekty deklaracji złożone po 11 sierpnia 2022 roku nie będą uwzględniane przy rozpatrywaniu wniosków.
  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy
 • Odbiór sprzętu komputerowego

  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy po odbiór sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

  Oficjalne przekazanie odbędzie się w poniedziałek 12 września 2022 roku o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca przy udziale Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
  i Środowiska Poseł na Sejm RP Pani Małgorzaty Golińskiej oraz Wicewojewody Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Wójcika.

   

  Czytaj Więcej o: Odbiór sprzętu komputerowego
 • Zmiana deklaracji CEEB

  Szanowni Państwo,
  Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przypominamy, że:

  • Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
  • Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

  Czytaj Więcej o: Zmiana deklaracji CEEB
 • Dodatek węglowy - poradnik

  Szanowni Państwo,
  Wczoraj na stronie Ministerstwa klimatu i środowiska ukazał się PORADNIK DLA SAMORZĄDÓW DOTYCZĄCY WYPŁATY DODATKU WĘGLOWEGO, a oto zawarte w nim najważniejsze informację:

  • SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO I MIEJSCE ZAMIESZKANIA

  Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  Czytaj Więcej o: Dodatek węglowy - poradnik
 • Piękna Zachodniopomorska Wieś

  Szanowni Państwo,

  z wielką przyjemnością informujemy, że wczoraj (30.08.2022 r.) na stronie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zamieszczono finałową dziesiątkę sołectw, które decyzją Kapituły konkursu pn. „Piękna Zachodniopomorska Wieś” zostały wytypowane do przeprowadzenia wizji w terenie.

  Czytaj Więcej o: Piękna Zachodniopomorska Wieś
 • Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

  Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Grzmiąca w ramach  programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez gminę oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie od mieszkańców Gminy Grzmiąca.

  Kto może składać wnioski?

  Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

  Czytaj Więcej o: Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

Banery/Logo