Gmina Grzmiąca

Konkurs grantowy w ramach programu Działaj Lokalnie

25 marca 2016

Fundusz Tratwa Szczecinek - Ośrodek Działaj Lokalnie ogłasza lokalny konkurs grantowy Programu „Działaj Lokalnie IX.

Celem Programu jest wyzwalanie społecznej energii i budowanie dobra wspólnego małych, lokalnych społeczności.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu Powiatu Szczecineckiego (wyłączając gminę Biały Bór – ODL Koszalin).

Wniosek można złożyć za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie (baner „ZŁÓŻ WNIOSEK / DZIAŁAJ LOKALNIE”).

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2016 r. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.

W ramach Programu „Działaj Lokalnie” grantami do 6.000,00 zł wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z miejscowości do 20.000 mieszkańców. Możliwa jest również realizacja projektów w mieście Szczecinek (dla tych wniosków pula grantów wynosi 2.700,00zł). Łączna pula grantów dla Powiatu Szczecineckiego (z wyłączeniem Gminy Biały Bór) wynosi 29.700 zł.

Więcej informacji o lokalnym konkursie grantowym oraz Programie znajduje się na stronie internetowej Funduszu Tratwa Szczecinek w zakładce „Działaj Lokalnie” oraz na stronie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze ODL (ul. Wiejska 4 pokój 33), pod numerem tel. 94-37-280-38, lub pod adresem e-mail fundusztratwa@gmail.com.

W załączeniu Regulamin Konkursu Działaj Lokalnie w Powiecie Szczecineckim.

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Tratwa Szczecinek.

Autor: Małgorzata Jabłońska koordynator Programu Działaj Loklanie w Powiecie Szczecineckim (27)

Pliki do pobrania