Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2021

Harmonogram obowiązuje od 01.07.2021 do 31.12.2021

Projekty

Menu dla: Projekty

Artykuły

 • Czek dla gmin popegeerowskich

  Dziś w miejscowości Długie Wójt Patryk Makowski oraz Sołtys Sołectwa Grzmiąca Grażyna Pawłowska uczestniczyli w uroczystym przekazaniu symbolicznych czeków wsparcia dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

  Czytaj Więcej o: Czek dla gmin popegeerowskich
 • Podpisanie umowy na poprawę infrastruktury sportowej

  Dziś w Barwicach została zawarta umowa na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Członka Zarządu – Stanisław Wziątek a Gminą Grzmiąca reprezentowaną przez Wójta Patryka Makowskiego.

  Gmina Grzmiąca otrzyma pomoc finansową w wysokości 20 tys. zł na zadnie pn. „Modernizacja trybuny sportowej na stadionie w Grzmiącej”. Zabezpieczony wkład własny gminy w wysokości 24 tys. zł pochodzi z uruchomionego w tym roku Funduszu Sołeckiego.

  Czytaj Więcej o: Podpisanie umowy na poprawę infrastruktury sportowej
 • Milionowe wsparcie trafi do Grzmiącej

  Szanowni Państwo,
  Miło nam poinformować, że dziś na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zostały opublikowane wyniki naboru wniosków na dofinansowanie inwestycji w gminach, w których w przeszłości funkcjonowały PGR-y.

  Gmina Grzmiąca otrzymała środki finansowe na budowa targowiska i skweru. W ramach zadania planuje się wykonanie trzech wiat targowych, toalety publicznej, wiaty śmietnikowej oraz infrastruktury technicznej (ciągi pieszo-jezdne, chodniki, 10 miejsc parkingowych oraz 3 stanowiska dla busów – sprzedających, oświetlenie terenu, odwodnienie, instalację wodnokanalizacyjną oraz elektryczną). Skwer składać się będzie m.in. z terenów zielonych z nasadzeniami i ścieżek żwirowych z ławkami.

  Czytaj Więcej o: Milionowe wsparcie trafi do Grzmiącej
 • Za nami kolejne działania rewitalizacyjne w gminie Grzmiąca

  Wczoraj Wójt Patryk Makowski wspólnie z panią sołtys Grażyną Pawłowską, będącą Liderem grupy inicjatywnej dokonali oficjalnego otwarcia chodnika wykonanego w ramach projektu konkursowego pn. „Społeczna Rewitalizacja”.
  Od kilku dni mieszkańcy miejscowości Grzmiąca mogą cieszyć się zupełnie nową infrastrukturą drogową. Zrealizowana inwestycja jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby społeczności lokalnej, która z jednej strony pozwoliła uporządkować teren w tej okolicy, a przede wszystkim jest dużym skrótem na zakupy czy do kościoła. 
  Czytaj Więcej o: Za nami kolejne działania rewitalizacyjne w gminie Grzmiąca
 • Nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

  Informujemy, że Gmina Grzmiąca zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.  Dnia 28 czerwca 2021 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru.

  Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa. W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

  Czytaj Więcej o: Nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”
 • Tym razem 13-stka nie była pechowa – kolejne wsparcie trafi do Gminy Grzmiąca

  Szanowni Państwo,

  Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w opublikowanym dnia 27 maja br. przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wykazie szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w 2021 r. na realizację zadania w ramach modułu 3 Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Grzmiąca ze Szkołą Podstawową w Zespole Szkół w Grzmiącej znalazła się na 13-tej pozycji tegoż wykazu z kwotą dofinansowania w wysokości 80.000,00 zł.

  Czytaj Więcej o: Tym razem 13-stka nie była pechowa – kolejne wsparcie trafi do Gminy Grzmiąca
 • Oficjalne przekazanie nowego samochodu OSP Grzmiąca

  W sobotę, 29 maja 2021 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN wraz z wyposażeniem.

  Warto przypomnieć, że wartość zakupionego auta opiewa na kwotę 986 827,77 zł. 838803,60 zł (85%) z tej niemal milionowej puli stanowiło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  138 024,17 zł stanowiły środki z budżetu Gminy Grzmiąca a pozostałe 10 000,00 zł wkładu własnego w realizowany projekt to pieniądze zgromadzone przez OSP Grzmiąca.

  To historyczne wydarzenie nie tylko dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej, ale także wszystkich mieszkańców gminy Grzmiąca. Nowy samochód zastąpi wysłużonego Stara. MAN o mocy 290KM i napędzie 4x4 bez większego problemu będzie mógł dotrzeć do zdarzeń nawet na niesprzyjającym do jazdy terenie.

  Czytaj Więcej o: Oficjalne przekazanie nowego samochodu OSP Grzmiąca
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Edycja 2021

  Dnia 21 maja br. w imieniu Wójta Patryk Makowski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej Iwona Fijałkowska podpisała umowę z Wojewodą Zachodniopomorski Zbigniewem Boguckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”: - edycja 2021.

  Wojewoda przekaże Gminie środki na realizację zadania w trzech transzach na  łączną kwocie 22 718,82 zł.

  Zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Edycja 2021
 • Gmina Grzmiąca z kolejnym dofinansowaniem drogi!

  Dnia 29 maja 2021 roku podczas uroczystego przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Grzmiącej została zawarta  umowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boleszkowice pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wicemarszałka – Olgierda Kustosza a Gminą Grzmiąca reprezentowaną przez Wójta Patryka Makowskiego.
  Gmina Grzmiąca na realizację zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych otrzyma 52,17 % dofinansowania kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 393 509,56 zł wsparcia. Całkowity szacowany koszt tej inwestycji to 780 299,52 zł.
  Czytaj Więcej o: Gmina Grzmiąca z kolejnym dofinansowaniem drogi!

Banery/Logo