Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Bieżące

Bieżące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję
sesję nadzwyczajną Rady Gminy Grzmiąca na dzień 22 sierpnia 2019 roku

o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Gminy Grzmiąca.

 

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Grzmiąca.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na radnego Rady Gminy Grzmiąca.
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                               Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                                      Monika Stokowiec

 

 

22 sierpnia 2019
Przewodnicząca Rady Gminy (9)

MAMY DOBRĄ WIADOMOŚĆ

Przejdź do - MAMY DOBRĄ WIADOMOŚĆ

Szanowny mieszkańcu... będziesz mógł dojechać do lekarza, urzędu czy zrobić zakupy.

W piątek (16.08) Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski wraz z Zygmuntem Dziewguć - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa PKS Gryfice Sp. z o. o. zawarł umowę, której przedmiotem jest świadczenie usługi związanej z realizacją zamówienia przewozu uczniów uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Grzmiąca, realizowanej w oparciu o komunikację regularną – na podstawie biletów miesięcznych.
W dużym uproszczeniu... zdecydowano się na zorganizowanie połączeń o charakterze otwartym, z których korzystać będą mogli również inni pasażerowie. To rozwiązanie pozwala zapewnić dostęp do komunikacji zbiorowej na poziomie gminnym nie tylko uczniom ale właściwie wszystkim mieszkańcom. W ramach zorganizowanych tras wszyscy będą mogli skorzystać z możliwości przejazdu autobusem, oczywiście za ustaloną przez przewoźnika opłatą.

22 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (8)

Obchody Święta Wojska Polskiego i 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Przejdź do - Obchody Święta Wojska Polskiego i 99 rocznicy Bitwy Warszawskiej

Dziś odbyła się uroczysta Msza święta w kościele parafialnym pw. NNMP w Szczecinku oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego przez delegacje samorządowe, harcerzy oraz mieszkańców Szczecinka upamiętniając w ten sposób 99 rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. W tym podniosłym wydarzeniu wzięli udział również Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski oraz Zastępca Wójta Aleksandra Lachowska.

Od godziny 11:00 odbył się III Patriotyczny Piknik Rodziny, którego organizatorem była Poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska.

15 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (7)

Mobilny Punkt Funduszy Europejskich w Grzmiącej

Mobilny Punkt Informacyjny w Grzmiącej

 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku wraz z Urzędem Gminy Grzmiąca, serdecznie zapraszają na indywidualne spotkanie – rozmowę ze Specjalistą ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

 • wsparciu z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
 • zasadach pozyskania dofinansowania,
 • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

23 sierpnia 2019 r., w godzinach od 8:00 do 11:00 – Urząd Gminy
Grzmiąca, ul. 1 Maja 7, 78-450 Grzmiąca, sala narad

 Dla kogo?

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

Organizator spotkania:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku

działający przy Starostwie Powiatowym w Szczecinku
Warcisława IV 16,
78 – 400 Szczecinek

Tel./fax. 94 372 92 47,

Tel. 94 372 92 50,

e-mail: lpi@powiat.szczecinek.pl

14 sierpnia 2019
Lokalny Punkt Informacyjny w Szczecinku (6)

Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

Przejdź do - Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

W związku z tragicznym w skutkach pożarem w zakładzie Opak w Szczecinku, w trybie nadzwyczajnym powołany został sztab kryzysowy. Przedstawiciele samorządu powiatowego – Robert Fabisiak Wicestarosta, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, straży i inspekcji, jak również przedstawiciele Miasta Szczecinka, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podczas posiedzenia 12 sierpnia, uzgodnili plan pomocy dla właściciela firmy Opak oraz ponad 200 pracowników.

- „Dzisiaj po pożarze w firmie Opak zwołaliśmy w starostwie zespół Zarządzania Kryzysowego. Od jutra w PUP będzie dyżurował pracownik, który ma informować pracowników Opak o ich sytuacji, możliwym wsparciu czy procedurze uzyskania w trybie szybkim statusu bezrobotnego w wypadku zakończenia pracy w Opak. Jestem w bezpośrednim kontakcie z WINB, i Komendantem Straży Pożarnej. Jako samorząd powiatowy chcemy przygotować wniosek do Ministerstwa Rodziny i Pracy o wsparcie finansowe pracowników. Poprosiliśmy szefa szczecineckiego ZUS o specjalne procedury w sprawie odciążenia firmy Opak. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ocenia stan obiektów i zagrożenie budowlane. Wszelka pomoc i wsparcie dla właścicieli firmy są dzisiaj bardzo potrzebne-jeśli są takie propozycje prosimy o kontakt z moim pełnomocnikiem d/s kryzysowych p. Sebastianem Koreckim.” – napisał tuż po spotkaniu na swoim profilu społecznościowym Krzysztof Lis Starosta Szczecinecki.

13 sierpnia 2019
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (5)
Czytaj więcej o: Wsparcie po pożarze w firmie Opak w Szczecinku

Program Czyste Powietrze

W czwartek Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, reprezentowanym przez Pawła Mirowskiego – Prezesa Zarządu. Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Grzmiąca.
WFOŚIGW chce ułatwić mieszkańcom dostęp do składania wniosków o atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym komfort życia mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiecej informacji w linku

13 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (4)

Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Grzmiąca

Przejdź do - Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Wójta Gminy Grzmiąca

Turniej siatkówki plażowej odbędzie się 24 sierpnia 2019 r. podczas organizowanych Dni Grzmiącej na stadionie GLZS Zawisza. W turnieju mogą wziąć udział drużyny dwuosobowe plus jedna osoba rezerwowa – osoby pełnoletnie z terenu gminy Grzmiąca. System rozgrywania turnieju i regulamin zostanie ustalony przed rozpoczęciem rozgrywek w zależności od ilości zgłoszonych drużyn i przedstawiony będzie w dniu turnieju przez Sędziego.

Celem turnieju siatkówki plażowej jest propagowanie siatkówki plażowej jako aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie lub osobiście w godzinach otwarcia orlika przez Pana Ryszarda Zwolaka (tel. 662 456 863) oraz przez Katarzynę Śmiechowską, w godzinach pracy Urzędu Gminy Grzmiąca (tel. 530 662 763).

Zgłoszenia do dnia 22 sierpnia br.

Zapraszamy do zapisów !

10 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (3)

Regulamin konkursu Turniej Sołectw

Termin i miejsce 24 sierpnia 2019 r., godz. 14:30, stadion GLZS Zawisza

Organizator Gmina Grzmiąca

Uczestnicy mieszkańcy sołectw

Celem turnieju jest integracja sołectw Gminy Grzmiąca, aktywizacja społeczeństwa poprzez udział w różnych formach rekreacji z zakresu kultury fizycznej i sportu, propagowania idei współzawodnictwa.

Konkurs rozgrywany jest w następujących konkurencjach:

 1. Kukła – startuje 1 osoba (kobieta), konkurencja polega na 5 rzutach jajkiem do celu - kukły wykonanej przez organizatora, każda część ciała będzie inaczej punktowana,
 2. Rzut gumowcem na odległość – startuje 1 osoba.  
 3. Wyścig rydwanów - startuje kobieta i mężczyzna. Zadanie polega na pokonaniu toru przeszkód na taczce w najkrótszym czasie.
 4. Przeciąganie liny – startuje 5 osób + 1 rezerwowa, obowiązuje płaskie obuwie. System rozgrywania konkurencji będzie zależne od ilości zgłoszonych drużyn sołeckich.  
 5. Przenoszenie piłki bez używania rąk – startują 2 osoby (kobieta i mężczyzna). Konkurencja polega na pokonaniu toru przeszkód przy wspólnym przenoszeniu piłki bez użycia rąk. W konkurencji wygrywa para która pokona tor najszybciej.

Jeśli co najmniej dwie drużyny uzyskają taką samą liczbę punktów po zakończeniu wszystkich konkurencjizostanie przeprowadzona konkurencja dodatkowa dla sołtysów.

W konkurencjach punkty przyznawane są według następującego schematu:

I miejsce –10 pkt.

II miejsce – 8 pkt.,

III miejsce – 7 pkt.,

i za każde kolejne o 1 mniej do wyczerpania listy startujący.

Sołtysi lub osoby w zastępstwie sołtysa mają prawo zgłosić protest dotyczący zauważonego przez siebie naruszenia regulaminu i zasad konkurencji jeżeli
są przekonani, że sędzia mógł tego nie zauważy.

Drużyny zajmujące miejsca I – III otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 r. o godzinie 18:15.

 

10 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (2)

Dni Grzmiącej

8 sierpnia 2019
Urząd Gminy Grzmiąca (1)

RODO dla organizacji pozarządowych

Przejdź do - RODO dla organizacji pozarządowych

Powiat szczecinecki wraz z Borneńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku zaprasza organizacje pozarządowe z terenu gminy Grzmiąca do udziału w warsztatach z edukacji obywatelskiej pt. „Jak w praktyce stosować RODO?”, które odbędzie się w sali sesyjnej
❗️6 sierpnia 2019 r. od 12:00 do 15:00 w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Warsztaty stanowić będą cykl spotkań, które skierowane zostaną do organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szczecineckiego i gminy Czaplinek.

Podczas warsztatów omówione zostaną zagadnienia związane z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, czyli tzw. „RODO” oraz zasadami wdrożenia ich w organizacjach pozarządowych.

31 lipca 2019
Starostwo Powiatowe w Szczecinku (18)