Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Rośnie opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

Wczoraj odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grzmiąca. Sesja poświęcona „opłacie śmieciowej”, która niestety w chwili obecnej nie wystarcza już na pokrycie kosztów obsługi gminnego systemu gospodarowania odpadami.

Dla jasności sprawy… Zawnioskowałem do Przewodniczącej Rady Gminy Grzmiąca o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym w celu przedstawienia obecnej sytuacji finansowej i prognozy wyniku finansowego na koniec roku w kwestii gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dużym uproszczeniu problem polega na tym, że jako mieszkańcy produkujemy coraz więcej śmieci. Od 2020 roku każda gmina ma ustawowy obowiązek rozliczać się z firmą obsługującą nas w zakresie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wg ceny jednostkowej za każdą odebraną tonę – wcześniej w naszej gminie rozliczaliśmy się ryczałtowo wg z góry ustalonej kwoty na cały rok w zasadzie bez względu na ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów. Rozliczanie się za każdą tonę powoduje, że płacimy mniej kiedy produkujemy mniej śmieci, więcej kiedy śmieci produkujemy więcej.

Musimy mieć świadomość tej zależności: WIĘCEJ ŚMIECI – WYŻSZA OPŁATA.
Żeby nie być gołosłownym:

  • w 2019 r. odebrano i zagospodarowano 845,640 ton odpadów,
  • w 2020 r. odebrano i zagospodarowano 1083,716 ton odpadów,
  • w 2021 r. prognozujemy, że będzie to wartość 1219,138 ton odpadów.

Zakładając, że w tym roku jako mieszkańcy wyprodukujemy ok 1219 ton odpadów to koszt systemu wyniesie 1.148.113,32 zł. Jeżeli wszyscy wywiązaliby się ze swojego obowiązku uiszczenia opłaty zgromadzona została by kwota 1.011.557.00 zł. Powstaje już w teorii „dziura” w kwocie 136 556,32 zł. w praktycy pewnie będzie większa ponieważ nie wszyscy płacą, nie wszyscy też uczciwie wypełniają deklaracje – zaniżając ilość osób w gospodarstwie domowym.

Żeby utrzymać gminny system gospodarowania odpadami na stabilnym poziomie i nie dopłacać do niego znacznych kwot z budżetu gminy zaproponowałem stawkę w wysokości 28 zł od osoby przy założeniu, że rezygnujemy z ulgi za kompostownik (1 zł) oraz listopadowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (koszt ok 40 tys. zł). Po ponad dwóch godzinach obrad komisji wspólnej nie było dla mnie jasne a raczej wątpliwe, że radni podejmą tą niepopularną decyzję i zgodzą się podnieść opłatę. Finalnie projekt uchwały ustalający opłatę za śmieci w wysokości 28 zł od osoby został przyjęty jednogłośnie.

Szanowni Państwo chcę to raz jeszcze podkreślić… produkujemy coraz więcej śmieci – coraz więcej trzeba za nie zapłacić, w dodatku najwięcej produkujemy tych, które są najdroższe a więc

  • odpady zmieszane (nieposegregowane)
  • odpady wielkogabarytowe.

Uważam, że niedostatecznie segregujemy odpady i często to co nie trzeba trafia do tej najdroższej frakcji czyli zmieszanych, której 1 tona zagospodarowania kosztuje nas obecnie 529,20 zł/tonę a np. tworzywa sztuczne 261,36 zł/tonę.
Wnioski, deklaracje:

  • musimy rzetelniej podchodzić do segregacji odpadów
  • musimy składać rzetelne i prawdziwe informacje w deklaracjach śmieciowych
  • zobowiązuję się na prośbę radnych zbadać sposób wykonywanej usługi transportu
  • zobowiązuję się - również na wyraźną prośbę radnych, z początkiem nowego roku do przeprowadzenia kompleksowej kontroli wszystkich deklaracji śmieciowych złożonych w urzędzie gminy z wyciąganiem wszelkich możliwych prawem konsekwencji.

                                                                                                             Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                                                                  Patryk Makowski

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski

Banery/Logo