Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Grzmiąca weryfikują dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie gminy Grzmiąca.

Od 20 sierpnia 2022 roku we wzmożony i intensywny sposób sprawdzana jest zgodność zgłaszanych osób w deklaracjach ze stanem faktycznym.

Kontrole potwierdzają przypadki błędnie wykazanych ilości osób w deklaracji, które nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji mieszkańcy są wzywani do udzielania wyjaśnień oraz do złożenia nowej, poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Apelujemy do właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym, aby zgłaszali się w celu złożenia aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niezłożenie rzetelnej deklaracji w przypadku zmiany liczby osób, prowadzić będzie do wydania decyzji administracyjnej, ustalającej faktyczną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z naliczeniem zaległości i odsetkami za nieuregulowany okres.

Musimy mieć świadomość, że nieuczciwe postępowanie i zaniżanie w deklaracji ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ma bezpośredni wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i przenosi ten ciężar na mieszkańców, którzy sumiennie wywiązują się z tego obowiązku.

Jednocześnie przypominamy, że opłatę za odpady komunalne należy uiszczać w miejscu zamieszkania (w miejscu wytwarzania odpadów). W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni dokonać również właściciele nieruchomości, na której mieszkają osoby niezameldowane. Wszelkie zmiany będące podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku wprowadzenia się nowych osób, powrót z zagranicy, urodzenie się dziecka) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Grzmiąca pisemnie, elektronicznie lub osobiście w pok. nr 109.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 094 37 368 10 wew. 57.

Autor: Izabela Szoć - Regulska

Banery/Logo