Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Wybory sołeckie w Sołectwie Przeradz

Wiejskie Zebranie Wyborcze

w Sołectwie Przeradz

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Sołectwa Przeradz stanowiącego załącznik nr 10 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Przeradz

na dzień 12.09.2023 r. na godz. 17:00

Miejsce zebrania: Sala Wiejska w Przeradzu

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa Sołectwa Przeradz.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Rady Sołeckiej Sołectwa Przeradz.
  4. Przedstawienie zebranym zasad i trybu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej Sołectwa Przeradz.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Wójt Gminy Grzmiąca

/-/ Patryk Makowski

Autor: Ramona Wójcicka

Banery/Logo