Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Zebranie Wiejskie w Sołectwie Grzmiąca

Na podstawie § 17 Statutu Sołectwa Grzmiąca stanowiącego załącznik nr 4 do Uchwały nr LIX/404/2023 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Grzmiąca

zwołuję Zebranie Wiejskie w Sołectwie Grzmiąca

na dzień 22.09.2023 r. na godz. 17:00

Miejsce zebrania: Mała Sala Gimnastyczna w Zespole Szkół w Grzmiącej

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w funduszu sołeckiego na 2023 rok.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2024 rok.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcia zebrania.

Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu w głosowaniu jawnym.

W przypadku braku kworum w wyznaczonym pierwszym terminie Zebranie Wiejskie przeprowadzone zostanie w tym samym dniu, po upływie 15 minut od pierwszego terminu zebrania – bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.

Zapraszam mieszkańców do udziału w zebraniu.

Sołtys Sołectwa Grzmiąca

Grażyna Pawłowska

Autor: Ramona Wójcicka

Banery/Logo