Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych

Wójt Gminy Grzmiąca zaprasza chętnych (właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Grzmiąca, zabudowanych budynkiem mieszkalnym  lub w części mieszkalnym) do składania wniosków na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze (szamb).

Celem dotacji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, poprzez stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków bytowych na obszarach, dla których budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać do Urzędu Gminy Grzmiąca: w sekretariacie (pok. Nr 111) w godzinach pracy urzędu, pocztą (decyduje data nadania w urzędzie pocztowym) lub e-PUAP-em w dniach od 01 marca 2024 do 30 października 2024 r.

Regulamin udzielania dotacji oraz niezbędne formularze wniosków dostępne są do pobrania na stronie internetowej https://www.grzmiaca.org.pl/ w zakładce aktualności jak również w siedzibie Urzędu Gminy Grzmiąca, pokój nr 110 (1 piętro).

Dodatkowe informacje można uzyskać także kierując zapytania na adres e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl lub telefonicznie: (94) 37 36 810 wew. 67.

I. Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXIV/219/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie „zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Grzmiąca”.

II. Beneficjenci: posiadające tytuł prawny do nieruchomości

O dotację mogą ubiegać się właściciele nieruchomości (posiadające tytuł prawny do nieruchomości), położonych na obszarze Gminy Grzmiąca, zabudowanych budynkiem mieszkalnym lub w części mieszkalnym.

III. Wysokość dotacji będzie wynosiła:

1) dla przydomowej oczyszczalni ścieków - 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 4 000,00 zł,

1) dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo-gospodarcze (szamba) - 50% udokumentowanych kosztów, jednak w wysokości nie większej niż 2 000,00 zł.

 

Autor: Paweł Klepczarek

Banery/Logo