Gmina Grzmiąca

Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego i Dnia Pracownika Samorządowego

wszystkim tym, którzy współtworzą samorząd

składamy najserdeczniejsze podziękowania i wyrazy uznania

za wysiłek włożony w codzienną pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu by kolejne lata były wypełnione sukcesami,

a zadowolenie mieszkańców będzie największą nagrodą za ciężką pracę.

Niech każdy dzień przynosi Wam nowe wyzwania,

które będą stymulować Was do dalszego rozwoju i niesienia pomocy innym.