Gmina Grzmiąca

Transport do punktu szczepień przeciw COVID-19

Od dnia dzisiejszego, tj. 15 stycznia 2021 roku rozpoczął się proces rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia. Szczepienia dla zarejestrowanych seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. O terminach rejestracji dla kolejnych grup będziemy informować na bieżąco.

Warto przypomnieć, że istnieją trzy sposoby rejestracji: internetowe konto pacjenta, infolinia 989, oraz bezpośrednie zapisanie się w punkcie szczepień.

Na terenie Gminy Grzmiąca powstały dwa punkty szczepień – w Grzmiącej i w Krosinie. Szczepienia będą dokonywane przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-IK
dr Irenę Kubisa:

  1. punkt szczepień w Grzmiącej – 94 37 37 040,
  2. punkt szczepień w Krosinie – 94 37 36 618.

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego transport osób mających trudności
w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
w tym osób niepełnosprawnych będzie realizowany przez Wójta Gminy Grzmiąca.

Transport do punktów szczepień przeznaczony jest dla:

  1. osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień, uruchomione zostaną mobilne zespoły szczepiące. Informacje, które punkty szczepień w okolicy dysponują zespołami wyjazdowymi, dostępna jest na infolinii pod numerem telefonu 989.

Osoby zamierzające skorzystać z transportu do punktu szczepień mogą uzyskać niezbędne informacje pod numerem telefonu 537-555-023 w godzinach od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

UWAGA! ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTRACJI W PUNKCIE SZCZEPIEŃ I OTRZYMANIU INFORMACJI O DACIE I GODZINIE STAWIENIA SIĘ NA SZCZEPIENIE.

Jak zarejestrować się na szczepienie przez infolinię? - film

Jak zarejestrować się na szczepienie przez system e-Rejestracji? - film

Autor: Patrycja Cieślak