Gmina Grzmiąca

Wznowienie szkoleń z zakresu Stosowania środków ochrony roślin.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach wznowił szkolenia z zakresu Stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z doradcami PZDR w powiatach, Oddziałem w Koszalinie lub ZODR w Barzkowicach.