Gmina Grzmiąca

Operator publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Grzmiąca w roku 2022

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1371) dokonano wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy.

Zawarcie umowy zostało poprzedzone uchwałą nr XLI/281/2021 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Operatorem publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Grzmiąca w roku 2022 została firma PKS Gryfice Sp. z o.o.

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca