Gmina Grzmiąca

Realizacja Fundusz Sołeckiego w 2021 roku

Po latach przerwy spowodowanej fatalną kondycją gminnych finansów i wykonywaniem założeń programu postępowania naprawczego, w minionym 2021 roku mimo wielu przeciwności losu i niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości udało się pomyślnie reaktywować i zrealizować zaplanowane przez mieszkańców sołectw wydatki w ramach funduszu sołeckiego.Wydatki w ramach funduszu planowane są przez mieszkańców w roku poprzedzającym jego realizację a więc w odniesieniu do realizacji funduszu w 2021 roku jego plany zostały nakreślone w roku 2020. W wyznaczonym terminie wpłynęło 17 wniosków. Ogólna kwota funduszu sołeckiego wyodrębniona w budżecie Gminy Grzmiąca w 2021 roku wynosiła 356.610,09 zł, wydatkowano zaś kwotę 345 675,00 zł.co daje nam realizację w niemal 97 %. Cieszy fakt, że znaczną część zaplanowanych wydatków stanowiły wydatki majątkowe (wg planu na poziomie ponad 84 %). Mało pocieszający jest natomiast niski poziom zainteresowania mieszkańców naszej gminy i czynny udział w planowaniu wydatków z funduszu w danym sołectwie – bywa, że w zebraniu wiejskim, które dokonuje rozdysponowania przypisu w wysokości ok. 20 tys. zł spotyka się po prośbach 5-10 osób.

Warto również zauważyć, że w ciągu każdego roku zgłaszanych jest mnóstwo potrzeb i problemów. Fundusz sołecki nie jest z pewnością odpowiedzią na każdy z nich - jest to jednak antidotum na te najpilniejsze i zazwyczaj niewielkie potrzeby będące w zasięgu finansowym wydzielonej puli środków, o których winni decydować mieszkańcy w jak najszerszym gronie takich jak chociażby wiata przystankowa, tablica ogłoszeń czy kosz na śmieci.Odgrywa on bowiem istotną rolę w ożywieniu naszych społeczności lokalnych poprzez realną szansę i możliwość decydowania o wydzielonej puli środków budżetu gminy na określony cel.   

 

                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                   Patryk Makowski

 

Poniżej przedstawiam Państwu zadania zrealizowane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego z podziałem na poszczególne sołectwa:

 • Sołectwo Czechy:

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano projekt zagospodarowania terenu. Zakupiono nowoczesne urządzenia zabawowe - karuzelę krzyżową i huśtawkę ważkę, które doskonale wkomponowały się w estetykę otoczenia. Plac rekreacyjny został także doposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak orbitrek i biegacz. Ponadto środki z funduszu zostały również przeznaczone na zakup części do kosiarki, paliwa a także ławki oraz kosze na śmieci.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 19 656,11 zł

Kwota wydatkowana: 19 252,81 zł

 • Sołectwo Gdaniec:

Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali, że środki z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na doposażenie terenu wypoczynkowego w kolejne urządzanie siłowni zewnętrznej tj. rowerek i element placu zabaw - huśtawka bocianie gniazdo. Ponadto doposażone zostało także boisko do piłki nożnej w nowe bramki i piłki. Zakupiono także farby do odnowienia urządzeń na placu zabaw, kosze na śmieci i tablicę ogłoszeń. Środki z funduszu zostały także przeznaczone na zakup kosiarki oraz paliwa i oleju, aby dbać o tereny zielone.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 14 150,46 zł

Kwota wydatkowana: 13 945,67 zł

 • Sołectwo Godzisław:

Sołectwo Godzisław przeznaczyło środki z funduszu sołeckiego na zakup tabliczek z numerami posesji do oznakowania dróg gminnych. Doposażono świetlice wiejską m. in. w nowe stoły i krzesła oraz nagłośnienie. Zakupiono również stoły biesiadne do organizacji spotkań integracyjnych „pod chmurką” dla mieszkańców. Zaplanowane środki z funduszu sołeckiego pozwoliły na zakup 51 szt. pojemników na odpady komunalne, które pozwolą mieszkańcom na selektywną zbiórkę odpadów.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 20 573,71 zł

Kwota wydatkowana: 20 298,55 zł

 • Sołectwo Grzmiąca:

W ramach środków z funduszu sołeckiego zamontowano nową dwurzędową trybunę sportową na 100 miejsc z możliwością rozbudowy w kolejnych latach. Dodatkowo zmodernizowano strefy dla zawodników rezerwowych, trenerów, pomocy medycznej. Powstały dwie nowe 10 osobowe kabiny. Zadanie zostało połączone z pomocą finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2021 roku. Dodatkowo z udziałem dodatkowych środków z budżetu gminy zakupiono kosiarkę (traktorek) do utrzymania terenów zielonych w sołectwie. Środki z funduszu przeznaczono również na zakup 2 tablic informacyjnych oraz doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej w nowe 3 radiotelefony.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 48 295,10 zł

Kwota wydatkowana: 47 877,98 zł

 • Sołectwo Iwin:

Sołectwo Iwin przeznaczyło fundusz sołecki na zakup sprzętu z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakupiono m.in. namiot, nagłośnienie, ławki i stoły oraz ekran projekcyjny z projektorem. Ponadto środki przeznaczono na zakup tabliczek z numerami posesji do oznakowania dróg gminnych, znaku drogowego oraz kruszywa do naprawy dróg gminnych. Zakupiono także podstawowe narzędzia do utrzymania czystości.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 20 235,65 zł

Kwota wydatkowana: 13 658,37zł

 • Sołectwo Krosino:

Społeczność lokalna postanowiła przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego na doposażenie druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krosinie w nowe ubrana ochronne Nomex (5 szt.). Zostało zakupione nagłośnienie, które wykorzystywane będzie przy organizacji spotkań integracyjnych czy imprez okolicznościowych. Największa część fundusz została przeznaczona na wykonanie oświetlenia ulicznego. W Krosinie postawiono 9 nowych ledowych lamp solarnych. Ich instalacja pozowali na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców w miejscach do tej pory nie oświetlonych. Zostały one usytuowane m.in.na cmentarzu (2 szt.), na ulicy Szkolnej (2 szt.), na ul. Rzecznej w kierunku stanicy, na ul. Krótkiej, ul. Skośnej i ul. Dworcowej oraz przy posesji nr 4 w kierunku na Klepary. Dodatkowo lampa została zamocowana na budynku OSP Krosino.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 32 019,65 zł

Kwota wydatkowana: 30 019,65 zł

 • Sołectwo Lubogoszcz:

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego została doposażona świetlica wiejska w niezbędne naczynia do organizacji różnego rodzaju spotkań integracyjnych czy wydarzeń okolicznościowych. Zakupiono m. in. naczynia, sztućce, szklanki. Świetlice doposażono także w telewizor i głośniki. Na placu zabaw natomiast zamontowano dwie nowe ławki oraz stojak na rowery. Dodatkowo wykonano projekt zagospodarowania terenu, aby w przyszłości doposażyć plac rekreacyjny w nowe elementy zabawowe.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 22 553,81 zł

Kwota wydatkowana: 21 885,83 zł

 • Sołectwo Mieszałki:

Fundusz Sołecki został przeznaczony na wymianę wysłużonego pieca c.o., którego zastąpiono nowym źródłem ciepła - kotłem c.o. na paliwo stałe z podajnikiem piątej klasy. Realizacja inwestycji z pewnością poprawi komfort obsługi i użytkowania zarówno sali wiejskiej jak i świetlicy. Przy okazji pozbyliśmy się kolejnego „kopciucha”. Ponadto zakupiono kosiarkę do utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 21 443,02 zł

Kwota wydatkowana: 21 379,00zł

 • Sołectwo Nosibądy:

W ramach środków z fundusz sołeckiego zostały zakupione niezbędne materiały budowlane do przeprowadzenia remontu sanitariatów oraz wymiany instalacji elektrycznej w świetlicy w Nosibądach. Środki przeznaczono także na remont placu zabaw - wymianę płyt i dachu przy wieży na płyty HDPE oraz wymianę belki huśtawki. Zakupiona została również kosiarka spalinowa do utrzymania terenów zielonych w sołectwie.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 20 477,12 zł

Kwota wydatkowana: 19 991,40 zł

 • Sołectwo Przeradz:

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na modernizację sali wiejskiej m.in. wylanie nowej posadzki w pomieszczeniu kuchennym oraz jej docieplenie, zakup nowych grzejników, doposażenie kuchni w zlew dwukomorowy, szafkę chłodniczą i szafkę gastronomiczną. Salę doposażono w nowe krzesła, które będą wykorzystywane przy organizacji różnego rodzaju spotkań integracyjnych czy wydarzeń okolicznościowych.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 21 443,00 zł

Kwota wydatkowana: 21 351,05 zł

 • Sołectwo Przystawy:

Fundusz sołecki Sołectwa Przystawy został w całości przeznaczony na zakup i montaż lampy solarnej o mocy 40 W z turbiną wiatrową oraz panelem solarnym. Urządzenie zostało zamontowane przy drodze wojewódzkiej nr 171 na wjeździe do posesji 23, 24.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 14 874,89 zł

Kwota wydatkowana: 14 782,00 zł

 • Sołectwo Radomyśl:

Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali, że środki z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na doposażenie terenu rekreacyjnego w kolejne urządzanie zabawowe, tj. huśtawkę ważka oraz sześciokąt wielofunkcyjny. Sołectwo Radomyśl wyodrębniło część środków z funduszu sołeckiego na zakup sprzętu z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Zakupiono m.in. namiot i głośnik. Powiększono również boisko do piłki siatkowej. Ponadto środki z funduszu przeznaczono na zakup rękawic ochronnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzmiącej.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 17 724,30 zł

Kwota wydatkowana: 17 516,24 zł

 • Sołectwo Równe:

Zadanie zostało połączone z realizacją projektu realizowanego w ramach Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2021”. Ze środków z funduszu sołeckiego wykonano projekt zagospodarowania terenu, doposażono plac rekreacyjny w dwa urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wahadło podwójne) oraz częściowo sfinansowano zakup zewnętrznego stołu do tenisa ziemnego. Natomiast ze środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wykonano wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej. Wykonane zadanie wzbogaciło częściowo zagospodarowany teren rekreacyjny i stworzyło miejsce integracji dla wszystkich mieszkańców sołectwa Równe.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 15 889,09 zł

Kwota wydatkowana: 14 780,00 zł

 • Sołectwo Storkowo:

Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy Sołectwa Storkowo zdecydowali, że pieniądze z funduszu sołeckiego zostaną przeznaczone na kapitalny remont dachu świetlicy wiejskiej. W ramach zadania wyremontowano kominy. Na dachu pojawiła się nowa dachówka. Wymieniono też elementy więźby dachowej. Całkowita wartość zadania to: 48 279,77 zł. Inwestycję w znacznej części wsparły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz proporcjonalnie do udziałów własności - środki współwłaściciela budynku.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 16 323,74 zł

Kwota wydatkowana: 16 323,74 zł

 • Sołectwo Sławno:

W ramach środków z funduszu sołeckiego wykonano projekt zagospodarowania terenu oraz wiatę rekreacyjną o konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,5 m x 5 m.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 13 619,22 zł

Kwota wydatkowana: 13 539,88 zł

 • Sołectwo Wielanowo:

Sołectwo w ramach środków z funduszu sołeckiego doposażyło wiatę rekreacyjną m.in. w nowego betowego grilla, agregat prądotwórczy, grzyby grzewcze, ławki i stoliki oraz nagłośnienie. Ponadto wyrównano teren na placu zabaw w miejscowości Boleszkowice. Zakupiono nasadzenia zielone, paliwo oraz akcesoria do utrzymania terenów zielonych. Wiata w Boleszkowicach została wyposażona w nowe rolety plandekowe oraz lampki solarne.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 16 565,22 zł

Kwota wydatkowana: 16 467,50 zł

 • Sołectwo Wielawino:

W ramach środków z fundusz sołeckiego zostały zakupione niezbędne materiały budowlane do częściowego ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej oraz wykonania generalnego remontu zaplecza kuchennego. Zakupiono także wiatrołap do zamontowania przed wejściem do świetlicy, który będzie chronił drzwi zewnętrzne przez wpływem czynników atmosferycznych. Świetlica została także doposażona w nowe sprzęty AGD.

Kwota przeznaczona na sołectwo w ramach funduszu sołeckiego: 20 766,00 zł

Kwota wydatkowana: 20 606,23 zł

Autor: Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski