Gmina Grzmiąca

Granty Sołeckie 2022

  •  Start 14.02.2022 r.

Uwaga Sołtysi oraz Rady Soleckie !

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza do udziału w konkursie „Granty Sołeckie 2022”.

Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin reprezentujących sołectwa z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.

  •  Pula środków w konkursie 2.700.000,00 zł

W konkursie wyłonionych zostanie 180 Gmin (laureatów konkursu), przy czym z danej gminy wyłonionych może być maksymalnie 2 laureatów (sołectwa).

Nagrodą w konkursie jest pomoc finansowa w wysokości 15.000,00 zł na sfinansowanie zgłoszonego do realizacji projektu.

Warunkiem udziału w konkursie jest oprócz zgłoszenia elektronicznego dokonanie zgłoszenia konkursowego także w wersji papierowej do Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, zawierającej podpisy Burmistrza/Wójta, Skarbnika Gminy i Sołtysa Sołectwa.

Szczegółowe informację dostępne na stronie internetowej https://www.wrir.wzp.pl/aktualnosci/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-granty-soleckie-2022 oraz u pracownika merytorycznego pod numerem tel. 94 37 368 10 wew. 41 lub pod adresem e-mail k.smiechowska@grzmiaca.org.pl

Autor: Katarzyna Śmiechowska