Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu Orlik

UCHWAŁA NR XXIII/146/2020RADY GMINY GRZMIĄCA 

z dnia12 sierpnia 2020r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko–Orlik 2012 im. Jacka Kurzejewskiego’ ’w Grzmiącej przy ul. Sportowej 2

Na podstawie art. 18 ust.1,art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2020r., z późn. zm. 713), Rada Gminy Grzmiąca uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych ,,Moje BoiskoOrlik

2012 im. Jacka Kurzejewskiego’’ w Grzmiącej przy ul.Sportowej 2 w brzmieniu określonym w załączniku do

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzmiąca.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/118/2020 Rady Gminy z dnia 12 marca 2020r. w sprawie przyjęcia

Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych,,Moje BoiskoOrlik 2012’’.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Monika Stokowiec

Banery/Logo