Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, aby każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, wypełnił w tym celu specjalny formularz zgłoszeniowy pod nazwą:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Formularz dostępny jest na stronie internetowej Gminy,  w Urzędzie Gminy Grzmiąca (pok. 110) lub u Sołtysa danego sołectwa.

Wypełnione przez Państwa zgłoszenia pozwolą na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dadzą obraz potrzeb budowy nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na najbliższe lata.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do dnia 16 czerwca 2023 r., osobiście  lub za pomocą poczty tradycyjnej bądź elektronicznej (epuap).

W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych bądź innych obiektów budowlanych podłączonych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, zgłoszenie należy złożyć w okresie jednego roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Informujemy, że w przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. Ponadto osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Autor: Joanna Wierzbicka

Banery/Logo