Gmina Grzmiąca

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.) Starosta Szczecinecki sporządza listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa adresowaną do mieszkańców Powiatu Szczecineckiego (do pobrania poniżej), która obejmuje w szczególności:

  • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego;
  • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów.

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Szczecineckiego znajduje się pod linkiem oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szczecinku.