Gmina Grzmiąca

Władze Gminy

Wójt Gminy Grzmiąca - Patryk Makowski

Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy Grzmiąca - Aleksandra Lachowska

Skarbnik Gminy Grzmiąca - Barbara Golczyk