Położenie geograficzne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 kwietnia 2015

Obszar gminy Grzmiąca położony jest w północno-zachodniej Polsce, w obrębie Pomorza Środkowego. Pod względem regionalnym gmina należy prawie w całości do mezoregionu Równiny Białogardzkiej, jedynie południowo-wschodnie i południowe części gminy leżą w obrębie mezoregionu Pojezierze Drawskie. W układzie dziesiętnym regionów Polski (Kondracki 1994) położenie gminy Grzmiąca przedstawia się następująco:

  • Obszar: 2, 3, 4 - Europa Zachodnia
    • Podobszar: 3 - Pozaalpejska Europa Zachodnia
      • Prowincja: 31 - Niż Środkowopolski
        • Podprowincja: 314 - Pojezierze Południowobałtyckie
          • Makroregion: 313.4 - Pobrzeże Koszalińskie
            • Mezoregion 313.42 - Równina Białogardzka
          • Makroregion: 314.4 - Pojezierze Zachodniopomorskie
            • Mezoregion 314.45 - Pojezierze Drawskie

Położenie geograficzne gminy Grzmiąca na cyfrowym modelu terenu Polski

Zdjęcie przedstawia położenie geograficzne gminy Grzmiąca na cyfrowym modelu terenu Polski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pola

    Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pola

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze jesiennej

    Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze jesiennej

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze letniej

    Krajobraz Pojezierza Drawskiego - zdjęcie strumienia w lesie w porze letniej

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pól obsianych zbożami

    Krajobraz Pojezierza Drawskiego - widok pól obsianych zbożami

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok pola obsianego zbożem

    Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok pola obsianego zbożem

  • Powiększ zdjęcie Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok podmokłych łąk

    Krajobraz Rowniny Bialogardzkiej - widok podmokłych łąk