Ochotnicza Straż Pożarna w Grzmiącej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2015
DANE O ORGANIZACJI
1 Adres siedziby ul. Bobolicka, 78-450 Grzmiąca
2 Tel./fax. brak danych
3 E-mail

osp.grzmiaca@wp.pl

4 Adres strony WWW http://www.ospgrzmiaca.strefa.pl
5 Numen KRS 0000231528
6 Numer REGON/NIP REGON: 320046402; NIP: brak danych
7 Status pożytku publicznego NIE
8 Zarząd Wiceprezes – Jerzy Pawłowski
Skarbnik – Jan Józef Regulski
Prezes – Władysław Lachowski
Naczelnik – Arkadiusz Paweł Pawłowski
Sekretarz – Wanda Lachowska
9 Cel działania
  1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
  2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
  3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
  4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
  5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organizacjach samorządowych i przedstawicielskich.
  6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej statutu.