Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Program Czyste Powietrze

Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców (właścicieli domków jednorodzinnych) Wójt Patryk Makowski podpisał kolejne porozumienie z Panią Emilią Niemyt Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Grzmiąca.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Zapraszamy do punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Grzmiąca gdzie uzyskają Państwo informacje o programie, pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Beneficjenci uprawnieni do dofinansowanie


Podstawowy poziom dofinansowania 
Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Podwyższony poziom dofinansowania 
1. Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informację dotyczące programu Czyste Powietrze dostępne na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/  oraz u pracownika merytorycznego pod numerem telefonu 94 37 368 10 wew. 41 lub pod adresem e-mail k.smiechowska@grzmiaca.org.pl

Banery/Logo