Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Grzmiąca

Zarządzeniem Nr 55/2019 z dnia 30 września 2019 roku Wójt Gminy Grzmiąca wprowadził zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Grzmiąca

ORGANIZACJA URZĘDU

 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy oznaczone
  odpowiednio symbolami:
  1. Referat Finansów:
   1. stanowisko ds. wymiaru podatków,
   2. stanowisko ds. księgowości budżetowej – 2 stanowiska pracy,
   3. stanowisko ds. księgowości podatkowej,
   4. stanowisko ds. windykacji i egzekucji,
   5. stanowisko ds. kadr i płac,
  2. Urząd Stanu Cywilnego:
   1. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – wykonujący jednocześnie zadania z zakresu obsługi Rady Gminy i oświaty,
   2. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – wykonujący jednocześnie zadania z zakresu USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
  3. Samodzielne stanowiska pracy:
   1. ds. działalności gospodarczej, promocji i rozwoju gminy oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   2. ds. gospodarki odpadami,
   3. ds. gospodarki nieruchomościami,
   4. ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
   5. ds. ochrony środowiska i drogownictwa,
   6. ds. zamówień publicznych oraz zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej,
   7. ds. kancelaryjnych,
   8. ds. organizacyjnych i profilaktyki p/alkoholowej,
   9. ds. administrowania systemem informatycznym.
 2. W Urzędzie tworzy się stanowiska pomocnicze:
  1. sekretarka,
  2. pomoc administracyjna,
  3. kierowca,
  4. pracownik gospodarczy,
  5. sprzątaczka.
 3. Ponadto w Urzędzie działa Pion Informacji Niejawnych.
 4. Schemat organizacyjny Urzędu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, który dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiącahttp://bip.grzmiaca.org.pl/index.php?id=12976

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo