Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Jeszcze w tym roku mieszkańcy z terenu gminy Grzmiąca ujęci w gminnym systemie gospodarowania odpadami będą mogli bezpłatnie przekazać do PSZOK-u selektywnie zebrane odpady komunalne z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali, odpadów zawierających azbest oraz kuchennych odpadów ulegających biodegradacji.

Pod koniec listopada 2020 r. Wójt Patryk Makowski podpisał umowę z firmą Dar-Bud Przedsiębiorstwo - remontowo - budowlano - usługowe Dariusz Kuś na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

2 grudnia 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Grzmiąca, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ZMiGDP oraz Wykonawcy podczas, którego przekazano teren pod budowę PSZOK.

W ramach zadania planuje się adaptację istniejącego budynku usytuowanego przy ul. 1 Maja niedaleko Urzędu Gminy Grzmiąca. Teren zostanie ogrodzony i utwardzony kostką betonową oraz płytami jumbo. Ponadto zamontowane zostaną kamery monitoringu. W ramach adaptacji projektowane są przebudowa, remont, zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku oraz wykonanie przyłącza elektroenergetycznego i instalacji oświetlenia terenu.

Pierwotnie na budowę PSZOKU zaplanowano kwotę 89 679,30 zł jednak wnikliwa analiza stanu technicznego spowodowała, że wartość kosztorysowa robót znacznie wzrosła co przy z góry określonym poziomie dofinansowani skreślało inwestycje z realizacji. W związku z tym podjęto starania w celu zwiększenia wysokości dofinansowania, co w efekcie końcowym udało się osiągnąć. Po przeprowadzonym przetargu budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych opiewa na kwotę 483 173,10 zł przy dofinansowaniu w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.2.

Warto przypomnieć, że porozumienie z przedstawicielami Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie na budowę PSZOK-u zostało zawarte 25 lutego 2016 r.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo