Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Ogłoszenie

Informuję, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków na udzielenie dofinansowania w formie dotacji na zadanie z zakresu usuwania wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania proszone są o zgłoszenie tego faktu  w Urzędzie Gminy Grzmiąca wraz z kopią dokumentów potwierdzających dokonanie w Starostwie Powiatowym w Szczecinku zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych, w nieprzekraczalnym terminie do 07 czerwca 2021r.

Ponadto informuję, że w roku bieżącym dofinansowanie ze strony Funduszu będzie wynosiło do 70 % kosztów kwalifikowanych tj.:

  1. maksymalna stawka łączna za demontaż, transport, unieszkodliwianie – 490,00 zł za Mg,
  2. maksymalna stawka łączna za transport, unieszkodliwianie – 280,00 zł za Mg

Po uzyskaniu przez Gminę Grzmiąca dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest zgłaszający będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wynikającej  z  kwoty dofinansowania z Funduszu a kwoty zaoferowanej przez wykonawcę robót w drodze zapytania ofertowego.

Wszystkich informacji w sprawie można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Grzmiąca pok. 110, telefonicznie pod nr 94 37 36810, e-mail: gmina@grzmiaca.org.pl

                                                                  Wójt Gminy Grzmiąca

                                                                   Patryk Makowski

Autor: Michał Kublas

Banery/Logo