Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich

Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ostatecznymi beneficjentami projektu są:

  • uczniowie szkół podstawowych;
  • uczniowie szkół średnich.

Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • zgody na przetwarzanie danych,
  • informacji o sprzęcie i usługach.

Oświadczenie złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostanie zweryfikowane przez pracownika Urzędu Gminy Grzmiąca w zakresie jego poprawności. W szczególności, czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie m.in. czy dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej oraz czy dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w danych PPGR, należy dołączyć go do niniejszego oświadczenia.

Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grzmiąca (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: ul. 1 Maja 7, 
78 - 450 Grzmiąca w terminie do 29 października 2021 roku.

Oświadczenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz informacja o sprzęcie i usługach w załączeniu.

Szczegółowe informację dostępne na stronie:https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo