Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Sprzęt komputerowy z rodzin popegeerowskich - aktualizacja

Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki w ramach ogłoszonego naboru pn. „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

W ramach grantu Gmina Grzmiąca będzie mogła otrzymać dofinansowanie na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej i średniej który spełnia następujące warunki:

  •  zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  • jest członkiem rodziny krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020  i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice/opiekunowie prawni oraz osoby pełnoletnie zobowiązane są do przedłożenia następujących dokumentów:

  • oświadczenia, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy,
  • zgody na przetwarzanie danych,
  • informacji o sprzęcie i usługach.

Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Grzmiąca (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: ul. 1 Maja 7, 78 - 450 Grzmiąca w terminie do  29 października 2021 roku.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony i przekazany na własność Beneficjentom jedynie w przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania na ten cel.

Zaktualizowane wory dokumentów w załączeniu.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo