Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2024

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grzmiąca Patryk Makowski informuje, że producenci rolni, posiadający lub współposiadający grunty orne położone na terenie gminy Grzmiąca, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

  • od 1 lutego 2021 r. do 01 marca 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej producenci rolni mogą składać w Urzędzie Gminy Grzmiąca w pokoju 107. 
Do wniosku należy  dołączyć faktury  VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do  31 stycznia 2021 r. oraz w przypadku posiadania bydła informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w gospodarstwie za 2020 rok.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. stanowi sumę:

  • stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego.

    1 zł * 100zł * powierzchnia użytków rolnych

  • iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

(1 zł * 30) * (suma dużych jednostek przeliczeniowych bydła /12)


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 1-30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 1-30 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego oraz załącznik można pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca.

Ponadto na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grzmiąca znajduję się informacja Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.

Autor: Alfred Wieliczko

Banery/Logo