Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Nieodpłatna mediacja - karta informacyjna

Nieodpłatna mediacja

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, nieodpłatna mediacja obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
  2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
  3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
  4. przeprowadzenie mediacji;
  5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

  1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
  2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

W sprawach nieuregulowanych ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o mediacji.

Kto może skorzystać

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 94 372 92 25. Istnieje również możliwość kontaktu poprzez e-mail pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

Inne informacje

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie na terenie Powiatu Szczecineckiego. W celu skorzystania z nieodpłatnej mediacji należy zgłosić się wcześniej pod ww. numer telefonu lub e-mail lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku oraz umówić termin i miejsce mediacji.

Nieodpłatna mediacja świadczona jest na terenie Powiatu Szczecineckiego w punktach nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego:

  • Punkt NPP nr 1 zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Szczecinku, ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek - w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediację prowadzić będą: mediator Katarzyna Filipczyk-Trela, mediator Aleksandra Gołubińska oraz mediator Cezary Wicik.
  • Punkt NPP nr 2 zlokalizowany w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, ul. Słupska 10, 78-425 Biały Bór oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, ul. Lipowa 6, 78-449 Borne Sulinowo - w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediację prowadzić będą: mediator Łukasz Gołubiński i mediator Cezary Wicik.
  • Punkt NPO nr 3 zlokalizowany w Urzędzie Gminy w Grzmiącej, ul. 1. Maja 7, 78-450 Grzmiąca oraz w Urzędzie Miejskim w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice - w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na mediację, mediację prowadzić będą: mediator Katarzyna Filipczyk-Trela, mediator Aleksandra Gołubińska oraz mediator Cezary Wicik.

Źródło: https://powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/pomoc-prawna-bezplatnie.html

Autor: Urząd Gminy Grzmiąca

Banery/Logo