Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2022

Nieodpłatna pomoc prawna - karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej), o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 4. nieodpłatną mediację;
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową;
 6. pomoc prawną osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku.

Kto może skorzystać

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 94 372 92 25. Istnieje również możliwość kontaktu poprzez e-mail pomoc.prawna@powiat.szczecinek.pl oraz osobiście w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. Warcisława IV 16, 78-400 Szczecinek.

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Harmonogram udzielania nieodpłatnych porad prawnych

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach:
Starostwo Powiatowe w Szczecinku

ul. Warcisława IV 16

78-400 Szczecinek

pok. nr 001 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
 • poniedziałki, w godzinach 08:30-12:30 przez r. pr. Krzysztofa Bednarza,
 • wtorki, w godzinach 08:00-12:00 przez r. pr. Krzysztofa Bednarza,
 • środy, w godzinach 11:30-15:30 przez adw. Małgorzatę Radej,
 • czwartki, w godzinach 08:00-12:00 przez adw. Małgorzatę Radej,
 • piątki, w godzinach 11:30-15:30 przez adw. Małgorzatę Radej.

W punkcie NPP nr 1 w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, mediacji udzielać będą: mediator Katarzyna Filipczyk-Trela, mediator Aleksandra Gołubińska oraz mediator Cezary Wicik.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 prowadzony przez adwokatów (w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie):
Gmina Biały Bór

Urząd Miejski w Białym Borze

ul. Słupska 10

78-425 Biały Bór

pok. nr 16 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
 • poniedziałki, w godzinach 13:00-17:00 przez adw. Małgorzatę Radej,
 • czwartki, w godzinach 08:00-12:00 przez adw. Łukasza Gołubińskiego (mediator).
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 prowadzony przez radców prawnych (w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Koszalinie i Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie):
Gmina Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 6

78-449 Borne Sulinowo

pok. nr 4 (parter)

Interesanci przyjmowani są w:
 • wtorki: w godzinach 08:00-12:00 (I-IX 2022 r.) przez adw. Małgorzatę Radej (I-III 2022 r.), r. pr. Winicjusza Staszewskiego (IV-VI 2022 r.), adw. Łukasza Gołubińskiego (VII-IX 2022 r.) oraz w godzinach 7:00-11:00 przez r. pr. Cezarego Wicika (X-XII 2022 r., mediator),
 • środy, w godzinach 08:00-12:00 przez r. pr. Winicjusza Staszewskiego,
 • piątki, w godzinach 09:00-13:00 przez r. pr. Cezarego Wicika (mediator).

W punkcie NPP nr 2 w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, mediacji udzielać będą: mediator Łukasz Gołubiński i mediator Cezary Wicik.

Źródło: https://powiat.szczecinek.pl/aktualnosci/pomoc-prawna-bezplatnie.html

Banery/Logo