Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy Grzmiąca na rok 2023

Deklaracja wyrażająca chęć udziału w programie priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”

Wójt Gminy Grzmiąca zamierza aplikować o środki na przedsięwzięcia związane z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Grzmiąca w ramach  programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie złożonego przez gminę oraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie między gminą a WFOŚiGW w Szczecinie rozpocznie się procedura przyjmowania wniosków o dofinansowanie od mieszkańców Gminy Grzmiąca.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest gmina. Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
  • zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dla beneficjentów końcowych intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym  - do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15.000 zł,
 • podwyższonym- do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25.000 zł,
 • najwyższym  - do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37.500 zł.

SPOSÓB, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

Osoby fizyczne zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są o wypełnienie ankiet, zamieszczonej jako załącznik i przesłanie jej lub dostarczenie do Urzędu Gminy Grzmiąca (pokój 107) do 10 października 2022 r. do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje oraz regulamin są dostępne na stronie WFOŚiGW w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/cieple-mieszkanie/dokumenty-do-pobrania/ na stronie internetowej Gminy Grzmiąca http://www.grzmiaca.org.pl/a,615,cieple-mieszkanie-informacje-ogolne  oraz w Urzędzie Gminy Grzmiąca, w pokoju 107 lub pod numerem telefonu 94 37 368 10 wew. 41.

Autor: Katarzyna Śmiechowska

Banery/Logo